Skoda Citigo: Blokada zamków

Gdy samochód zostanie zaryglowany z zewnątrz, blokada zamków uniemożliwia otwarcie drzwi od środka.

Włączenie blokady zamków po zaryglowaniu samochodu jest sygnalizowane przez wyświetlenie na wyświetlaczu zestawu wskaźników komunikatu
.


Po zaryglowaniu samochodu lampka kontrolna na drzwiach kierowcy miga przez 2 sekundy szybko, a następnie równomiernie w dłuższych odstępach czasu.

Wyłączanie

Lampka kontrolna w drzwiach kierowcy miga szybko przez ok. 2 sekundy, potem gaśnie i po 30 sekundach zaczyna migać regularnie w dłuższych odstępach.

Gdy samochód jest zaryglowany, a blokada zamków wyłączona, drzwi można otworzyć od wewnątrz, pociągając jednokrotnie za klamkę danych drzwi.

Blokada zamków włączy się ponownie podczas zaryglowania pojazdu.

UWAGA W zaryglowanym samochodzie z włączoną blokadą zamków nie mogą pozostawać żadne osoby, ponieważ otwarcie drzwi i okien od wewnątrz jest w tej sytuacji niemożliwe. W razie wypadku zaryglowane drzwi mogą utrudnić ratownikom dostanie się do wnętrza samochodu - zagrożenie życia!

Ryglowanie / odryglowanie pojazdu od wewnątrz

Rys. 29 Przycisk centralnego ryglowania Jeżeli samochód nie został zaryglowany z zewnątrz i nie są otwarte żadne drzwi, można go odryglo ...

Otwieranie / zamykanie drzwi

Rys. 30 Klamka zewnętrzna / wewnętrzna drzwi Otwieranie z zewnątrz  Odryglować samochód.  Pociągnąć klamkę A w k ...

Categorie