Skoda Citigo: Bezpieczeństwo jazdy

Skoda Citigo –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo bierne –> Wskazówki ogólne –> Bezpieczeństwo jazdy

Kierowca ponosi odpowiedzialność zarówno za siebie, jak i za jadące z nim osoby, a zwłaszcza za przewożone dzieci. Gdy kierowca narusza bezpieczeństwo jazdy, zagraża nie tylko sobie, lecz także innym uczestnikom ruchu drogowego.

Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek.

Pasażer zobowiązany jest do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich nieprzestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci.

Wszyscy jadący zobowiązani są do przestrzegania poniższych wskazówek. Ich nieprzestrzeganie może spowodować ciężkie obrażenia, a nawet prowadzić do śmierci.

Przed każdą jazdą

Dla bezpieczeństwa własnego i innych osób jadących samochodem przed każdą jazdą przestrzegać poniższych wskazówek.   ...

Właściwa i bezpieczna pozycja siedząca

...

Categorie