Peugeot 107: Wentylacja

Peugeot 107 –> Komfort –> Wentylacja

Wentylacja


1. Nawiewy odmrażania lub osuszania szyby przedniej

2. Nawiewy odmrażania lub osuszania szyb przednich drzwi

3. Nawiewy boczne

4. Kratka nawiewu

5. Wylot powietrza na nogi pasażerów

Zalecenia dotyczące użytkowania

Jeżeli po dłuższym postoju na słońcu, temperatura wewnątrz jest bardzo wysoka, należy przez chwilę przewietrzyć kabinę.

Aby uzyskać skuteczną wentylację, należy pamiętać, by nie zasłaniać wlotów powietrza, przelotów powietrza oraz otworów wylotowych na nogi pasażerów.

Kontrolować stan filtra kabiny, znajdującego się pod przednią szybą w komorze silnika.

Należy okresowo wymieniać elementy filtrujące. W szczególnych warunkach, wymieniać dwa razy częściej.

Aby utrzymać system klimatyzacji w doskonałej kondycji, należy uruchamiać go na 5 do 10 minut raz lub dwa razy w miesiącu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu klimatyzacji, zaleca się wykonywanie regularnych kontroli systemu.

Woda powstająca w wyniku kondensacji powoduje podczas postoju powstawanie pod samochodem kałuży wody.

Jeżeli system nie wytwarza zimna, nie należy go używać i skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

System klimatyzacji nie zawiera chloru i nie stwarza zagrożenia dla powłoki ozonowej.

Komfort

...

Ogrzewanie

1. Regulacja temperatury Obracać pokrętłem w zakresie od niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperaturę zależnie od p ...

Categorie