Peugeot 107: Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Peugeot 107 –> Informacje praktyczne –> Wymiana bezpiecznika –> Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


Szczypce A oraz bezpieczniki zapasowe B znajdują się z przodu skrzynki.

Szczypce A oraz bezpieczniki zapasowe B znajdują się z przodu skrzynki.

Po wykonaniu naprawy należy bardzo starannie zamknąć pokrywę.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


Układ elektryczny pojazdu jest dostosowany do współdziałania z wyposażeniem seryjnym lub opcjonalnym.

Przed zainstalowaniem innego wyposażenia lub osprzętu elektrycznego w pojeździe, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Niektóre urządzenia elektryczne lub sposób ich zamontowania mogą mieć szkodliwy wpływ na działanie pojazdu (układy audio, sterowania i ładowania elektrycznego).

PEUGEOT nie ponosi odpowiedzialności za koszty napraw samochodu lub usuwania usterek, spowodowanych zainstalowaniem dodatkowego wyposażenia, niedostarczonego przez PEUGEOTA i zamontowanego niezgodnie z jego zaleceniami, w szczególności w przypadku wszelkich urządzeń, których zużycie prądu przekracza 10 miliamperów.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


Skrzynka bezpieczników w komorze silnika


Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników

Bezpieczniki umieszczone są po obu stronach pod osłoną zestawu wskaźników. Jeżeli to konieczne, odblokować kierownicę przy pomo ...

Akumulator

Sposób postępowania w przypadku ładowania rozładowanego akumulatora lub w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora. ...

Categorie