Peugeot 107: Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników

Peugeot 107 –> Informacje praktyczne –> Wymiana bezpiecznika –> Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników

Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników


Bezpieczniki umieszczone są po obu stronach pod osłoną zestawu wskaźników.

Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników


Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników


Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników


Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników


Skrzynka bezpieczników pod zestawem wskaźników


* Bezpieczniki znajdujące się za zestawem wskaźników. W celu ich wymiany, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Demontaż i montaż bezpiecznika

Przed wymianą bezpiecznika konieczne jest ustalenie przyczyny uszkodzenia i dokonanie stosownej naprawy. Należy użyć szczypiec A , umieszczonych w skrzy ...

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Odpiąć pokrywę, naciskając z prawej strony na występ E , aby uzyskać dostęp do bezpieczników. Szczypce A oraz bezpieczni ...

Categorie