Peugeot 107: Poziom płynu chłodzącego

Peugeot 107 –> Kontrole –> Sprawdzanie stanu płynów –> Poziom płynu chłodzącego

Poziom płynu chłodzącego powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI", nigdy go nie przekraczając.

Gdy silnik jest ciepły, temperatura płynu chłodzącego jest regulowana przez motowentylator. Może on funkcjonować pomimo wyłączenia zapłonu.

Ponieważ układ chłodzenia działa pod ciśnieniem, należy odczekać co najmniej godzinę od wyłączenia silnika przed odkręceniem korka.

Aby uniknąć poparzenia, odkręcić korek o dwa obroty, co spowoduje spadek ciśnienia. Gdy ciśnienie spadnie, odkręcić korek i uzupełnić poziom płynu.

Wymiana płynu chłodzącego

Płyn chłodzący nie wymaga wymiany.

Charakterystyka płynu

Płyn musi spełniać wymagania producenta.

Poziom płynu spryskiwaczy szyb

Uzupełnić poziom płynu, gdy tylko zachodzi taka potrzeba.

Charakterystyka płynu

Aby zapewnić optymalną skuteczność czyszczenia i uniknąć zamarzania, nie należy uzupełniać ani zastępować płynu wodą.

Zużyte oleje i płyny

Unikać dłuższego kontaktu zużytego oleju i płynów ze skórą.

Większość płynów jest szkodliwa dla zdrowia i bardzo korozyjna.

Nie należy wylewać zużytego oleju i płynów do ścieków lub na podłoże.

Zużyty olej należy przelać do pojemników przeznaczonych do tego celu, znajdujących się w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI". W innym wypadku należy sprawdzić zużycie klocków hamulcowych ...

Kontrole

Jeżeli nie ma innych zaleceń, należy kontrolować elementy zgodnie z książką gwarancyjną i w zależności od silnika pojazdu. Ko ...

Categorie