Peugeot 107: Poziom oleju

Peugeot 107 –> Kontrole –> Sprawdzanie stanu płynów –> Poziom oleju

Do kontroli poziomu oleju silnikowego służy wskaźnik w zestawie wskaźników, działający po włączeniu zapłonu lub wskaźnik ręczny (bagnet).

Kontrola ręczna uważana jest za wiarygodną, jeżeli samochód stoi na płaskiej powierzchni, a silnik jest wyłączony od ponad 30 minut.

Uzupełnianie oleju silnikowego między przeglądami (lub wymianami) jest rzeczą normalną. PEUGEOT zaleca kontrolowanie i uzupełnienie oleju co 5 000 km.

Po 30 minutach od chwili uzupełnienia stanu oleju można skontrolować poziom za pomocą wskaźnika w zestawie wskaźników po uprzednim włączeniu zapłonu.

Wymiana oleju

Zgodnie ze wskazaniami podanymi w książce gwarancyjnej.

Aby zapewnić sprawność silnika i systemów ograniczających emisję spalin, nie należy stosować dodatków do oleju silnikowego.

Charakterystyka oleju

Wybrany olej musi być dopuszczony do stosowania dla danego silnika oraz spełniać wymagania producenta.

Ręczny wskaźnik poziomu oleju

2 oznaczenia poziomu na
wskaźniku: A = maxi.

W przypadku przekroczenia tego oznaczenia, skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

B = mini.

Nigdy nie doprowadzać do obniżenia poziomu poniżej tego oznaczenia.

Sprawdzanie stanu płynów

W przypadku większego spadku poziomu należy skontaktować się z ASO SIECI PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym w celu kontroli danego układu. Sta ...

Poziom płynu hamulcowego

Poziom płynu powinien znajdować się w pobliżu oznaczenia "MAXI". W innym wypadku należy sprawdzić zużycie klocków hamulcowych ...

Categorie