Peugeot 107: Pasy bezpieczeństwa

Peugeot 107 –> Bezpieczeństwo –> Pasy bezpieczeństwa

Zapinanie / Odpinanie pasów bezpieczeństwa

Zapinanie / Odpinanie pasów bezpieczeństwa


Pociągnąć pas, następnie wsunąć klamrę do sprzączki.

Sprawdzić zapięcie pasa, pociągając za niego.

Aby odpiąć pas, nacisnąć przycisk na sprzączce.

Przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczem pirotechnicznym i ogranicznikiem naprężenia

Bezpieczeństwo podczas zderzeń czołowych zostało poprawione dzięki zastosowaniu na przednich siedzeniach pasów bezpieczeństwa z napinaczem pirotechnicznym i ogranicznikiem naprężenia. Zależnie od siły uderzenia, układ napinania pirotechnicznego momentalnie napina pasy i dociska je do ciała pasażerów.

Pasy bezpieczeństwa z napinaczem są aktywne, gdy włączony jest zapłon.

Ogranicznik naprężenia zmniejsza siłę docisku pasów do klatki piersiowej pasażerów. Dzięki temu, pasażerowie są bezpieczniejsi.

Tylne miejsca są wyposażone w dwa bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z nawijaczem.

Klamrę pasa bezpieczeństwa można umieścić w specjalnie przystosowanym miejscu A .

3 drzwi


5 drzwi


Kontrolka niezapięcia / odpięcia przedniego(ich) pasa(ów) bezpieczeństwa

Niezapięcie

Po włączeniu zapłonu, kontrolka
miga, dopóki kierowca i/lub pasażer z przodu nie zapną swojego pasa bezpieczeństwa.

Powyżej prędkości około 20 km/h i przez dwie minuty, kontrolka miga i towarzyszy jej narastający sygnał dźwiękowy.

Po tych dwóch minutach, kontrolka pozostaje migająca bez sygnału dźwiękowego, dopóki kierowca i/lub pasażer z przodu nie zapną swojego pasa bazpieczeństwa.

Odpięcie

Przy pracującym silniku, gdy
kierowca i/lub pasażer z przodu odepną swój pas bezpieczeństwa, kontrolka miga.

Powyżej prędkości około 20 km/h i przez dwie minuty, kontrolka miga i towarzyszy jej narastający sygnał dźwiękowy.

Po tych dwóch minutach, kontrolka pozostaje migająca bez sygnału dźwiękowego, dopóki kierowca i/lub pasażer z przodu nie zapną swojego pasa bazpieczeństwa.

Kierowca musi upewnić się, czy pasażerowie prawidłowo używają pasów bezpieczeństwa oraz czy są zapięte przed rozpoczęciem podróży.

Bez względu na zajmowane miejsce w samochodzie, należy bezwzględnie zapinać pasy bezpieczeństwa, nawet w przypadku krótkich przejazdów.

Nie należy obracać klamry, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie pasa.

Jeżeli siedzenia wyposażone są w podłokietniki * , dolna część pasa powinna przechodzić pod podłokietnikiem.

Pasy bezpieczeństwa wyposażone są w zwijacz umożliwiający automatyczne dostosowanie długości pasa do budowy ciała. Chowanie pasa odbywa się automatycznie, gdy nie jest już używany. Przed i po użyciu pasa, należy upewnić się, czy jest prawidłowo zwinięty.

Dolna część pasa musi być położona jak najniżej na biodrach.

Górna część pasa musi przebiegać w zagłębieniu ramienia.

Zwijacze wyposażone są w mechanizm automatycznej blokady w momencie kolizji, nagłego hamowania lub dachowania pojazdu.

Można odblokować mechanizm pociągając szybko za pas i puszczając go.

Aby pas bezpieczeństwa spełniał swoje zadanie:

Ze względu na obowiązujące przepisy bezpieczeństwa, naprawy i kontrolę pasa należy przeprowadzać w ASO sieci PEUGEOT, która zapewnia gwarancję i prawidłowe wykonanie lub w warsztacie specjalistycznym.

Okresowo, a w szczególności w przypadku zauważenia jakiegokolwiek uszkodzenia, należy sprawdzać pas bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Pasy bezpieczeństwa należy czyścić za pomocą wody z dodatkiem mydła lub środka do czyszczenia materiału, dostępnego w sieci PEUGEOT.

Po złożeniu oparcia lub przesunięciu tylnej kanapy, należy sprawdzić, czy pas jest prawidłowo ustawiony i zwinięty.

Zalecenia dotyczące przewożenia dzieci:

W zależności od rodzaju i siły uderzenia , mechanizm pirotechniczny może uruchomić się wcześniej i niezależnie od wyzwolenia poduszek powietrznych. Uruchomieniu napinaczy towarzyszy uwolnienie niewielkiej ilości niegroźnego dymu oraz dźwięku, spowodowanego aktywacją wkładu pirotechnicznego zintegrowanego w systemie.

W każdym przypadku, zapali się kontrolka poduszki powietrznej.

Po zderzeniu, należy sprawdzić, a w razie konieczności wymienić, system pasów bezpieczeństwa w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

Systemy ASR i ESP

Są to systemy związane z ABS i uzupełniające ten układ. System ASR optymalizuje układ napędowy, aby uniemożliwić poślizg k&oa ...

Poduszki powietrzne

Poduszki powietrzne zostały zaprojektowane tak, by zwiększyć bezpieczeństwo osób w razie silnego zderzenia czołowego; uzupełniają one d ...

Categorie