Peugeot 107: Ogrzewanie

Peugeot 107 –> Komfort –> Ogrzewanie

Ogrzewanie


1. Regulacja temperatury

Obracać pokrętłem w zakresie od niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperaturę zależnie od potrzeb.

2. Regulacja natężenia nawiewu powietrza

Po włączeniu zapłonu, obracać przełącznik w celu uzyskania natężenia nadmuchu zapewniającego komfort.

W celu utrzymania w kabinie komfortu na odpowiednim poziomie, należy unikać, jak tylko to możliwe, położenia 0 .

W położeniu 0, wyczuwalny jest delikatny nawiew powietrza wynikający z poruszania się samochodu.

3. Regulacja rozprowadzania powietrza

Przednia szyba i szyby boczne.


Przednia szyba, szyby boczne i
nogi pasażerów.

Nogi pasażerów.


Nogi pasażerów, kratka nawiewu i
nawiewy boczne.

Kratka nawiewu i nawiewy boczne.


Rozprowadzanie powietrza może być zmieniane po ustawieniu przełącznika w położeniu pośrednim.

4. Odmrażanie tylnej szyby i lusterek wstecznych

Przy pracującym silniku, należy
nacisnąć przycisk 4, kontrolka zapali się.

System zapewnia odmrażanie tylnej szyby.

Wyłącza się je naciskając przycisk 4 .

Jeżeli odmrażanie nie jest już potrzebne, należy wyłączyć system, gdyż zmniejszenie zużycia energii elektrycznej umożliwi zmniejszenie zużycia paliwa.

Odmrażanie i osuszanie

Aby szybko odmrozić lub osuszyć przednią szybę i szyby boczne:

Wentylacja

1. Nawiewy odmrażania lub osuszania szyby przedniej 2. Nawiewy odmrażania lub osuszania szyb przednich drzwi 3. Nawiewy boczne 4. Kratka nawiewu 5. Wylot powietrz ...

Klimatyzacja

1. Włączenie/Wyłączenie klimatyzacji 2. Regulacja temperatury 3. Regulacja natężenia nadmuchu powietrza 4. Zamknięty obieg powietrza / Otw ...

Categorie