Peugeot 107: Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych

Peugeot 107 –> Bezpieczeństwo –> Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych

Bezpieczeństwo przewożonych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski firmy PEUGEOT już na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zależy ono jednak w znacznym stopniu od samych Państwa.

Dlatego należy bezwzględnie stosować się do opisanych niżej zaleceń:

PEUGEOT zaleca przewożenie dzieci na tylnych siedzeniach samochodu:

Boczne poduszki powietrzne * i poduszki kurtynowe

Boczne poduszki powietrzne są zintegrowane w oparciach foteli przednich od strony drzwi. Poduszki uwalniane są w przypadku silnego uderzenia w strefie zderzenia bocz ...

Bezpieczeństwo dzieci

...

Categorie