Peugeot 107: Klimatyzacja

Peugeot 107 –> Komfort –> Klimatyzacja

Klimatyzacja


1. Włączenie/Wyłączenie klimatyzacji

2. Regulacja temperatury

3. Regulacja natężenia nadmuchu powietrza

4. Zamknięty obieg powietrza / Otwarty obieg powietrza

5. Regulacja rozprowadzania powietrza

6. Odmrażanie tylnej szyby oraz lusterek wstecznych

1. Włączenie/Wyłączenie klimatyzacji

Przy pracującym silniku, wcisnąć
przycisk, zapala się kontrolka.

Klimatyzacja nie działa, jeżeli przełącznik regulacji natężenia nawiewu (3) znajduje się w położeniu 0.

Aby szybciej otrzymać zimne powietrze, można przez krótki czas użyć zamkniętego obiegu powietrza.

Następnie, powrócić do otwartego obiegu powietrza.

2. Regulacja temperatury

Obracać pokrętłem w zakresie od niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperaturę zależnie od potrzeb.

3. Regulacja natężenia nadmuchu powietrza

Przy pracującym silniku, obracać pokrętłem, aby zmieniać natężenie powietrza w zależności od potrzeb.

W celu utrzymania wystarczającego poziomu komfortu w kabinie, należy unikać, jak tylko to możliwe, położenia 0.

W położeniu 0 , wyczuwalny jest delikatny nawiew powietrza wynikający z poruszania się samochodu.

4. Zamknięty obieg powietrza / Otwarty obieg powietrza

Zamknięty obieg powietrza
(przełącznik 4 w lewo), umożliwia odcięcie kabiny od zapachów i dymu z zewnątrz.

Otwarty obieg powietrza
(przełącznik 4 w prawo), umożliwia uniknięcie lub usunięcie zaparowania przedniej szyby i szyb bocznych.

Funkcja zamkniętego obiegu powietrza stosowana w wilgotnym klimacie stwarza ryzyko zaparowania szyb.

Jak tylko to możliwe, ponownie przesunąć przełącznik 4 w prawo, aby włączyć "Otwarty obieg powietrza", pozwoli to zapobiec obniżeniu jakości powietrza w kabinie, zaparowaniu przedniej szyby i szyb bocznych.

5. Regulacja rozprowadzania powietrza

Przednia szyba i szyby boczne.


Przednia szyba, szyby boczne i
nogi pasażerów.

Nogi pasażerów.


Nogi pasażerów, kratka nawiewu i
nawiewy boczne.

Kratka nawiewu i nawiewy boczne


Rozprowadzanie powietrza może być zmienione poprzez ustawienie przełącznika w położeniu pośrednim.

6. Odmrażanie tylnej szyby

Przy pracującym silniku,
nacisnąć przycisk 6, kontrolka zapali się.

System zapewnia odmrażanie tylnej szyby.

Gaśnie po naciśnięciu przycisku 6.

Należy wyłączyć funkcję odmrażania jak tylko zaistnieje taka możliwość, gdyż zmniejszenie zużycia prądu umożliwi zmniejszenie zużycia paliwa.

Odmrażanie i osuszanie

W celu szybkiego odmrożenia lub osuszenia przedniej szyby i szyb bocznych:

Ogrzewanie

1. Regulacja temperatury Obracać pokrętłem w zakresie od niebieskiego (zimno) do czerwonego (ciepło), aby zmieniać temperaturę zależnie od p ...

Lusterka wsteczne

Lusterka wsteczne zewnętrzne W celu dokonania regulacji, poruszać dźwignią w czterech kierunkach. Składanie/Rozkładanie W trakcie postoju, zew ...

Categorie