Peugeot 107: Jazda

Peugeot 107 –> Jazda

Skrzynia biegów 2 Tronic

Skrzynia biegów 2 Tronic


Pięciobiegowa skrzynia biegów 2 Tronic oferuje, do wyboru, komfort automatyki lub przyjemność ręcznej zmiany biegów.

Położenia dźwigni zmiany biegów

Wybrać tryb jazdy poprzez przesunięcie dźwigni zmiany biegów.

Reverse "R" : bieg wsteczny.
Można go włączyć po zatrzymaniu pojazdu lub przy prędkości poniżej około 6 km/h.

Włączeniu wstecznego biegu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Neutral "N" : położenie neutralne
(luz).

Przestawić dźwignię w prawo w położenie N , aby uruchomić silnik.

E asy "E" : automatyczna zmiana
biegów.

M anual (+ / - ) "M" : ręczna
zmiana biegów.

Sterowanie przy kierownicy

Sterowanie przy kierownicy


Nacisnąć tył przełącznika przy kierownicy + , aby zmienić bieg na wyższy.

Nacisnąć tył przełącznika przy kierownicy -, aby zredukować bieg.

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Wyświetlanie w zestawie wskaźników


Położenie dźwigni zmiany biegów (R, N, E lub M) i włączony bieg (od 1 do 5 ) wyświetlają się na ekranie zestawu wskaźników.

Uruchamianie pojazdu

Przy zaciągniętym hamulcu postojowym, nacisnąć pedał hamulca, a następnie wybrać położenie N, aby uruchomić silnik.

Trzymając nogę na hamulcu, wybrać położenie R , E lub M.

Zwolnić hamulec postojowy, zdjąć nogę z pedału hamulca i przyspieszyć.

Przy pracującym silniku, w tych trzech położeniach, po otwarciu drzwi kierowcy rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

W każdej chwili możliwe jest przejście z położenia E do położenia M i odwrotnie.

Zatrzymanie - Ruszanie na wzniesieniu

Skrzynia biegów jest sterowaną skrzynią biegów bez pedału sprzęgła.

Aby unieruchomić pojazd na wzniesieniu, konieczne jest użycie pedału hamulca lub hamulca postojowego, a nie pedału przyspieszenia.

W przypadku ruszania na wzniesieniu, stopniowo przyspieszać, zwalniając jednocześnie hamulec postojowy.

Tryb EASY (tryb automatyczny)

Wybrać położenie E za pomocą dźwigni zmiany biegów.

Wybrany bieg wyświetla się na ekranie zestawu wskaźników.

Skrzynia biegów cały czas wybiera optymalny bieg.

Jeżeli pedał przyspieszenia zostanie wciśnięty, pokonując punkt oporu, skrzynia biegów 2 Tronic zredukuje przełożenie, aby zwiększyć przyspieszenie.

Czasowe przejęcie kontroli nad zmianą biegów

Możliwe jest czasowe przejęcie kontroli nad zmianą biegów przy pomocy sterowania przy kierownicy "+" i "-" ; jeżeli obroty silnika na to pozwalają, żądanie zmiany biegów jest uwzględnione.

Funkcja ta może być wykorzystana w sytuacjach, które można przewidzieć, jak na przykład wyprzedzanie lub zbliżanie się do zakrętu.

Po kilku sekundach bez działania na przełączniki, skrzynia biegów powróci do automatycznej zmiany biegów.

Tryb ręczny

Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu M , a następnie zmienić bieg na wyższy lub niższy przy pomocy:

dźwigni zmiany biegów, działając na nią impulsowo:

lub sterowania przy kierownicy.

Wybrany bieg wyświetla się na ekranie zestawu wskaźników.

W przypadku zbyt niskich obrotów silnika, aby uniknąć ryzyka zgaśnięcia silnika, niższy bieg jest wybierany automatycznie.

W przypadku przegrzania sprzęgła, położenie N jest wybierane automatycznie i symbol N miga, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.

Zatrzymanie pojazdu

Przed wyłączeniem silnika, można wybrać położenie N, aby pozostawić pojazd na luzie.

We wszystkich przypadkach, konieczne jest zaciągnięcie hamulca postojowego w celu unieruchomienia pojazdu.

Na pochyłości, używać hamulca w celu unieruchomienia pojazdu i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu N, E lub R .

Nie utrzymywać pojazdu w miejscu przez naciskanie pedału przyspieszenia.

Usterka działania

Przy włączonym zapłonie,
zapalenie się tej kontrolki wskazuje nieprawidłowe działanie skrzyni biegów.

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Podczas uruchamiania silnika koniecznie naciskać pedał hamulca.

Nigdy nie wybierać luzu N, gdy pojazd jest w ruchu.

We wszystkich przypadkach, koniecznie zaciągnąć hamulec postojowy w celu unieruchomienia pojazdu.

Wyposażenie bagażnika

1. Tylna półka Aby zdjąć tylną półkę, należy : odpiąć półkę z mocowania A, pociągną&# ...

Widoczność

...

Categorie