Peugeot 107: Dostęp do akumulatora

Peugeot 107 –> Informacje praktyczne –> Akumulator –> Dostęp do akumulatora

Dostęp do akumulatora


Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika.

W celu uzyskania dostępu do akumulatora należy:

Akumulator

Sposób postępowania w przypadku ładowania rozładowanego akumulatora lub w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora. ...

Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

Podłączyć czerwony przewód do zacisku (+) akumulatora rozładowanego A , a następnie do zacisku (+) akumulatora pomocniczego B. Jeden ...

Categorie