Peugeot 107: Boczne poduszki powietrzne * i poduszki kurtynowe

Peugeot 107 –> Bezpieczeństwo –> Boczne poduszki powietrzne * i poduszki kurtynowe

Boczne poduszki powietrzne są zintegrowane w oparciach foteli przednich od strony drzwi.

Poduszki uwalniane są w przypadku silnego uderzenia w strefie zderzenia bocznego B , prostopadle do osi wzdłużnej pojazdu, w płaszczyźnie poziomej od zewnątrz do wewnątrz pojazdu. Poduszka powietrzna rozkłada się między pasażerem na przednim siedzeniu i płytą drzwi. Ogranicza w ten sposób niebezpieczeństwo uszkodzenia karku.

Poduszki powietrzne kurtynowe znajdują się pod obiciem dachu.

Kurtynowa poduszka powietrzna rozwija się między pasażerem z przodu lub z tyłu i szybą.

Ogranicza w ten sposób niebezpieczeństwo uszkodzenia głowy. W przypadku lekkiego uderzenia w boczną strefę pojazdu lub w przypadku dachowania, poduszka powietrzna może nie wyzwolić się. W przypadku zderzenia czołowego lub uderzenia z tyłu, poduszka nie wyzwoli się.

Nieprawidłowe działanie poduszek powietrznych

Miganie kontrolki sygnalizuje
nieprawidłowe działanie co najmniej jednej poduszki powietrznej.

Skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym i poddać system sprawdzeniu. Poduszki powietrzne mogą nie wyzwolić się w przypadku silnego uderzenia.

Aby zapewnić całkowicie skuteczne działanie poduszek powietrznych przednich, bocznych i kurtynowych, należy zachować następujące środki ostrożności: Zapinać właściwie wyregulowane pasy bezpieczeństwa.

Przyjmować normalną i pionową pozycję siedzącą.

Nic nie trzymać między pasażerami i poduszkami powietrznymi (dzieci, zwierząt, przedmiotów...). Mogłyby one zakłócić działanie poduszek lub spowodować skaleczenia u pasażerów.

Naprawy systemu poduszek powietrznych muszą być wykonywane wyłącznie w ASO sieci PEUGEOT lub w warsztacie specjalistycznym.

W przypadku gdy pojazd uległ wypadkowi lub gdy był skradziony, należy koniecznie sprawdzić system poduszek powietrznych.

Przednie poduszki powietrzne

Nie prowadzić pojazdu trzymając kierownicę za jej ramiona lub opierając ręce na jej środku.

Pasażer nie powinien trzymać nóg na desce rozdzielczej.

W miarę możliwości powstrzymać się od palenia (papieros, fajka), ponieważ wyzwolenie poduszki w tym czasie mogłoby spowodować zranienie.

Nie demontować, nie przekłuwać i nie uderzać poduszki.

Boczne poduszki powietrzne

Na siedzenia zakładać wyłącznie pokrowce homologowane, które nie będą kolidować z bocznymi poduszkami powietrznymi.

Skontaktować się z siecią PEUGEOT lub warsztatem specjalistycznym.

Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać na oparciach siedzeń, mogłoby to spowodować obrażenia klatki piersiowej lub ramion podczas odpalenia bocznej poduszki powietrznej.

Nie zbliżać się do drzwi, bardziej niż jest to konieczne.

Poduszki kurtynowe

Nigdy niczego nie mocować i nie przyklejać na słupkach i suficie, mogłoby to spowodować skaleczenia klatki piersiowej lub ramion podczas odpalenia poduszki kurtynowej.

Wystrzeleniu poduszki powietrznej towarzyszy wydzielanie nieszkodliwego dymu oraz odgłos odpalenia wkładu pirotechnicznego zabudowanego w systemie. Dym jest nieszkodliwy, ale może być drażniący dla osób uczulonych.

Dźwięk wybuchu może, na krótki czas, osłabić słuch.

Zachowując nawet wszystkie środki ostrożności, nie można wykluczyć niebezpieczeństwa obrażeń lub lekkiego poparzenia głowy, klatki piersiowej czy ramion, w momencie odpalenia poduszki powietrznej.

Poduszka powietrzna napełnia się prawie natychmiast (w około 30 milisekund), a następnie opróżnia się, wydzielając gorący gaz.

Mechanizm poduszek powietrznych działa tylko raz. W przypadku kolejnego zderzenia (w trakcie tego samego lub innego wypadku), poduszka powietrzna nie zadziała.

Przednie poduszki powietrzne

Znajdują się w środku kierownicy dla kierowcy i w desce rozdzielczej dla pasażera. Działają równocześnie, chyba że poduszka pow ...

Ogólne uwagi dotyczące fotelików dziecięcych

Bezpieczeństwo przewożonych dzieci stanowiło przedmiot szczególnej troski firmy PEUGEOT już na etapie opracowywania koncepcji pojazdu; zależy ono ...

Categorie