Peugeot 107: Akumulator

Peugeot 107 –> Informacje praktyczne –> Akumulator

Sposób postępowania w przypadku ładowania rozładowanego akumulatora lub w przypadku uruchamiania silnika z innego akumulatora.

Skrzynka bezpieczników w komorze silnika

Odpiąć pokrywę, naciskając z prawej strony na występ E , aby uzyskać dostęp do bezpieczników. Szczypce A oraz bezpieczni ...

Dostęp do akumulatora

Akumulator znajduje się pod pokrywą silnika. W celu uzyskania dostępu do akumulatora należy: otworzyć pokrywę za pomocą wewnętrz ...

Categorie