Peugeot 107: Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Peugeot 107 –> Informacje praktyczne –> Akumulator –> Ładowanie akumulatora za pomocą prostownika

Akumulatory zawierają substancje szkodliwe, takie jak kwas siarkowy oraz ołów. Należy je usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska, w żadnym wypadku nie należy ich wyrzucać razem z odpadami domowymi.

Zużyte baterie oraz akumulatory należy oddać do punktu odbierającego tego typu odpady.

W przypadku dłuższego niż jeden miesiąc postoju samochodu zaleca się odłączać akumulator.

Nie zamieniać biegunów i używać wyłącznie ładowarki (prostownika) 12 V.

Nie zdejmować klem podczas pracy silnika.

Nie ładować akumulatora bez wcześniejszego odłączenia obu klem.

Jeżeli Państwa samochód jest wyposażony w skrzynię biegów 2 Tronic, pchanie samochodu w celu uruchomienia silnika jest zabronione.

Przed odłączeniem akumulatora

Przed odłączeniem akumulatora, po wyłączeniu zapłonu, należy odczekać 2 minuty.

Przed odłączeniem akumulatora należy zamknąć szyby i drzwi.

Po podłączeniu akumulatora

Po podłączeniu akumulatora należy włączyć zapłon i odczekać 1 minutę przed uruchomieniem rozrusznika w celu inicjalizacji systemów elektronicznych. W razie wystąpienia jakichkolwiek problemów należy skontaktować się z ASO sieci PEUGEOT lub z warsztatem specjalistycznym.

Posługując się informacjami znajdującymi się w poszczególnych paragrafach, należy osobiście przeprowadzić inicjalizację:

Uruchamianie pojazdu z innego akumulatora

Podłączyć czerwony przewód do zacisku (+) akumulatora rozładowanego A , a następnie do zacisku (+) akumulatora pomocniczego B. Jeden ...

Dywanik

Podczas demontażu dywanika po stronie kierowcy, należy przesunąć fotel maksymalnie do tyłu i wyciągnąć dwa mocowania. Podczas ponowne ...

Categorie