Opel ADAM: Zmiana koła

Opel ADAM –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Zmiana koła

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami:

Ostrzeżenie

Nie smarować gwintów śrub kół.

1. Obręcze stalowe: Zdjąć osłonę koła.

Obręcze ze stopów metali lekkich z kapturkami śrub

Podważyć śrubokrętem i zdjąć kapturki śrub koła. Zabezpieczyć obręcz koła, umieszczając pomiędzy nią a śrubokrętem kawałek miękkiej tkaniny.

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty

Dostępne są dwie wersje:

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty


1.1. Włożyć chwytak w otwór pokrywy piasty i odłączyć ją od koła. Narzędzia samochodowe

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty


1.2. Włożyć chwytak w otwór pokrywy piasty i odłączyć ją od koła. Narzędzia samochodowe

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty


2. Precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej śruby i poluzować ją o pół obrotu.

Koła mogą być zabezpieczone przez specjalne śruby mocujące.

Aby poluzować te specjalne śruby, przed użyciem klucza do kół należy zamocować na łbie śruby adapter do śrub mocujących koła. Element ten znajduje się w schowku w desce rozdzielczej.

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty


3. Upewnić się, że podnośnik jest prawidłowo umiejscowiony pod jednym z punktów podparcia.

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty


Niektóre wersje są wyposażone w panele progów z zakrytymi punktami podparcia: przed ustawieniem podnośnika należy najpierw zdjąć osłonę z odpowiedniego punktu podparcia.

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty


4. Ustawić podnośnik na wymaganą wysokość. Umieścić go bezpośrednio pod punktem przyłożenia podnośnika w taki sposób, aby nie mógł się przesunąć.

Obręcze ze stopów metali lekkich z pokrywą piasty


Podłączyć korbkę do prawidłowo ustawionego podnośnika i obracać korbką, aż koło uniesie się z podłoża.

5. Wykręcić śruby koła.

6. Zmienić koło.

7. Wkręcić śruby koła.

8. Opuścić samochód.

9. Precyzyjnie zamocować klucz kolejno do każdej śruby i dokręcić ją. Śruby należy dokręcać na krzyż. Moment dokręcania wynosi 110 Nm.

10. Przed założeniem osłony ozdobnej na stalowej obręczy wyrównać otwór na zawór z zaworem opony.

Założyć kapturki śrub koła lub pokrywę piasty na obręczy ze stopów metali lekkich.

11. Schować i zabezpieczyć wymienione koło, narzędzia samochodowe  203 i adapter do śrub mocujących koła  56.

12. Jak najszybciej skontrolować ciśnienie powietrza w oponie zamocowanego koła, a także moment dokręcenia śrub koła.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

Punkt podparcia podnośnika

Punkt podparcia podnośnika


Tylne ramię podnośnika umieszczone centralnie pod wgłębieniem w progu.

Punkt podparcia podnośnika


Położenie przedniego ramienia podnośnika na podwoziu.

Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieżnika można naprawić za pomocą zestawu do naprawy opon. Nie usuwać ciał obcych z opon. Przy użyciu zestawu do naprawy ...

Koło zapasowe

W przypadku montowania koła zapasowego innego od pozostałych kół, koło takie może być klasyfikowane jako dojazdowe koło zapasowe i obj ...

Categorie