Opel ADAM: Zestaw do naprawy opon

Opel ADAM –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon

Drobne uszkodzenia bieżnika można naprawić za pomocą zestawu do naprawy opon.

Nie usuwać ciał obcych z opon.

Przy użyciu zestawu do naprawy opon nie można naprawiać uszkodzeń o wielkości powyżej 4 mm ani uszkodzeń boku opony.

Ostrzeżenie

Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Nie używać naprawionej opony przez dłuższy czas.

Sterowność i właściwości jezdne samochodu mogą ulec pogorszeniu.

Postępowanie w przypadku przebicia opony: Zaciągnąć hamulec postojowy i wybrać pierwszy bieg.

Zestaw do naprawy opon


Zestaw do naprawy opon znajduje się w skrzynce narzędziowej pod osłoną podłogową przestrzeni bagażowej.

Zestaw do naprawy opon


W wersjach z tylnym systemem transportowym lub z silnikiem na gaz płynny zestaw do naprawy opon znajduje się w walizce, która jest przymocowana paskiem do lewej ściany przestrzeni bagażowej.

Zestaw do naprawy opon


W wersjach ze schowkiem znajdującym się w przestrzeni bagażowej walizka z zestawem do naprawy opon znajduje się w wydzielonym miejscu w schowku

Zestaw do naprawy opon


W wersjach ze skrzynką głośnika niskotonowego zestaw do naprawy opon znajduje się w skrzynce pod osłoną podłogową przestrzeni bagażowej. Aby użyć zestawu do naprawy opon, należy najpierw zdjąć osłonę podłogową: złożyć tylną część do przodu i wyciągnąć osłonę do tyłu

Zestaw do naprawy opon


1. Wyjąć zestaw do naprawy opon ze schowka.

2. Wyjąć sprężarkę.

Zestaw do naprawy opon


3. Wyjąć kabel zasilający i przewód elastyczny powietrza ze schowka znajdującego się pod spodem sprężarki.

Zestaw do naprawy opon


4. Dokręcić przewód powietrza do złącza na pojemniku ze szczeliwem.

5. Umieścić pojemnik ze szczeliwem w uchwycie na sprężarce.

Ustawić sprężarkę obok koła w taki sposób, aby pojemnik ze szczeliwem znajdował się pionowo.

Zestaw do naprawy opon


6. Odkręcić z uszkodzonej opony kapturek ochronny zaworu.

7. Nakręcić na zawór opony końcówkę przewodu do pompowania opony.

8. Przełącznik na sprężarce musi być ustawiony w położeniu J.

9. Podłączyć wtyczkę zasilającą sprężarki do gniazdka zasilania lub do gniazdka zapalniczki.

W celu uniknięcia rozładowania akumulatora, zaleca się utrzymywać pracę silnika.

Zestaw do naprawy opon


10. Ustawić przełącznik na sprężarce w położeniu I. Opona zostanie wypełniona szczeliwem.

11. W trakcie opróżniania pojemnika ze szczeliwem (ok. 30 sekund) manometr sprężarki może pokazywać ciśnienie do sześciu barów. Następnie ciśnienie zacznie opadać.

12. Po wtłoczeniu całości szczeliwa do opony. Rozpocznie się jej pompowanie.

13. Właściwe ciśnienie w oponie powinno zostać osiągnięte w ciągu dziesięciu minut. Ciśnienie w oponach 3 250. Po osiągnięciu właściwego ciśnienia wyłączyć sprężarkę.

Zestaw do naprawy opon


Jeśli zalecane ciśnienie nie zostanie osiągnięte w ciągu dziesięciu minut, odłączyć zestaw do naprawy opon. Przemieścić samochód o jeden obrót koła.

Ponownie podłączyć zestaw do naprawy opon i kontynuować pompowanie przez dziesięć minut. Jeśli nadal nie można osiągnąć zalecanej wartości ciśnienia, uszkodzenie opony jest zbyt poważne. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Nadmiar ciśnienia należy spuścić z opony, korzystając z przycisku znajdującego się nad wskaźnikiem ciśnienia.

Sprężarka nie powinna pracować przez czas dłuższy niż dziesięć minut.

14. Odłączyć zestaw do naprawy opon. Wcisnąć zaczep na uchwycie w celu wyjęcia z niego pojemnika ze szczeliwem.

Nakręcić końcówkę węża wypełniającego na wolne złącze butelki ze szczeliwem.

Zapobiegnie to wypływaniu szczeliwa. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

15. Za pomocą szmatki wytrzeć nadmiar szczeliwa.

16. Z pojemnika ze szczeliwem zdjąć naklejkę z oznaczeniem prędkości maksymalnej i przykleić ją w polu widzenia kierowcy.

17. Natychmiast ruszyć z miejsca, aby szczeliwo zostało równomiernie rozprowadzone w oponie. Po przejechaniu ok.

10 km (nie później niż po dziesięciu minutach) zatrzymać się i sprawdzić ciśnienie w oponie.

W tym celu nakręcić końcówkę węża sprężarki bezpośrednio na zawór opony i sprężarki.

Zestaw do naprawy opon


Jeśli ciśnienie w oponie przekracza 1,3 bara, należy dopompować koło, aby uzyskać właściwą wartość ciśnienia.

Procedurę należy powtarzać aż do stwierdzenia braku ubytków ciśnienia.

Jeśli ciśnienie spadło poniżej 1,3 bara, zaprzestać jazdy.

Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

18. Schować zestaw do naprawy opon w przestrzeni bagażowej.

Założyć osłonę podłogową.

Pokrywa schowka pod tylną podłogą

Uwaga

Ponieważ przy korzystaniu z naprawionej opony znacznie pogarsza się charakterystyka jazdy, oponę należy jak najszybciej wymienić.

Jeśli sprężarka będzie wydawać nienaturalne odgłosy lub nagrzeje się do wysokiej temperatury, należy ją wyłączyć na co najmniej 30 minut.

Przy ciśnieniu siedmiu barów otwiera się wbudowany zawór bezpieczeństwa.

Uwaga na datę przydatności zestawu do użycia. Po tej dacie możliwości naprawcze zestawu nie są gwarantowane. Zwracać uwagę na informacje dotyczące przechowywania znajdujące się na pojemniku ze szczeliwem.

Zużyty pojemnik ze szczeliwem należy wymienić. Przy utylizacji pojemnika należy przestrzegać obowiązujących przepisów.

Sprężarki i szczeliwa można używać w temperaturach powyżej ok.

-30 C.

Dołączone adaptery mogą posłużyć także do pompowania innych przedmiotów, np. piłek. materacy, pontonów itp. Adaptery znajdują się pod sprężarką. Aby wyjąć adapter, wkręcić przewód elastyczny powietrza od sprężarki i pociągnąć.

Łańcuchy na koła

Łańcuchy można zakładać tylko na koła przednie. Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które ...

Zmiana koła

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami: Za ...

Categorie