Opel ADAM: Zapalniczka

Zapalniczka


Zapalniczka jest umiejscowiona w konsoli środkowej.

Wcisnąć wkład zapalniczki. Po rozżarzeniu się spirali dopływ prądu zostanie automatycznie przerwany.

Wyciągnąć zapalniczkę.

Ładowanie indukcyjne

Ostrzeżenie Ładowanie indukcyjne może mieć ujemny wpływ na działanie wszczepionych rozruszników serca lub innych urządzeń medycz ...

Popielniczki

Przestroga Popielniczki służą wyłącznie do gromadzenia popiołu; nie należy do nich wrzucać łatwopalnych śmieci. Przeno ...

Categorie