Opel ADAM: Wyświetlacz serwisowy

W przypadku zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

Wyświetlacz środkowego poziomu

Na wyświetlaczu typu Midlevel pozostały czas eksploatacji oleju silnikowego jest wyświetlany w postaci procentowej obok lampki kontrolnej .


Wyświetlacz górnego poziomu


Na wyświetlaczu typu Uplevel pozostały czas eksploatacji oleju silnikowego jest wyświetlany w postaci procentowej w Menu informacji o pojeździe.

Aby wyświetlić pozostały czas eksploatacji oleju silnikowego, użyć przycisków na dźwigni kierunkowskazów:

Wyświetlacz górnego poziomu


Nacisnąć MENU, aby wybrać Menu informacji o pojeździe.

Obracając pokrętło, wybrać pozycję Pozostała żywotność oleju.

Resetowanie

Aby zresetować wskazanie, nacisnąć SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów i przytrzymać go przez kilka sekund. Strona z pozostałym czasem eksploatacji oleju silnikowego musi być aktywna.

Włączyć tylko zapłon, silnik musi być wyłączony.

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie tego układu, należy go wyzerować przy każdej wymianie oleju. Należy skorzystać z pomocy warsztatu.

Następne serwisowanie

Gdy układ obliczy, że nastąpiło całkowite zużycie oleju silnikowego, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy. Należy wtedy zlecić warsztatowi wymianę oleju silnikowego i filtra w ciągu tygodnia lub przed przejechaniem 500 km (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika. lewa część skali : temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągni&# ...

Lampki kontrolne

Nie wszystkie z opisanych w dalszej części tego rozdziału lampek kontrolnych występują w zakupionym samochodzie. Opis dotyczy wszystkich wersji deski r ...

Categorie