Opel ADAM: Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Opel ADAM –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wyświetlacz informacyjny kierowcy znajduje się w zestawie wskaźników.

Dostępny jest w wersji z wyświetlaczem typu Midlevel lub Uplevel.

Wyświetlacz środkowego poziomu

Wyświetlacz środkowego poziomu


Pokazuje następujące elementy:

Strony menu są wybierane przez naciśnięcie MENU lub obrócenie pokrętła na dźwigni kierunkowskazów.

Niektóre z wyświetlanych funkcji mogą się różnić w zależności od tego, czy pojazd znajduje się w ruchu czy jest zatrzymany. Niektóre funkcje są dostępne tylko podczas jazdy.

Strony, które można wybrać to menu informacji o pojeździe oraz menu informacji o przebiegu i paliwie, natomiast komunikaty pokazywane na wyświetlaczu i lampki kontrolne pojawiają się, gdy są potrzebne.

Wyświetlacz górnego poziomu


Pokazuje następujące elementy:

Strony menu są wybierane przez naciśnięcie MENU na dźwigni kierunkowskazów; główne symbole menu są pokazywane w górnym wierszu wyświetlacza.

Niektóre z wyświetlanych funkcji mogą się różnić w zależności od tego, czy pojazd znajduje się w ruchu czy jest zatrzymany. Niektóre funkcje są dostępne tylko podczas jazdy.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu pojawiają się, gdy są potrzebne.

Personalizacja ustawień

Ustawienia zapisywane

Wybieranie menu i funkcji

Wyboru menu i funkcji dokonuje się za pomocą przycisków na dźwigni kierunkowskazów

Wybieranie menu i funkcji


W celu przełączania pomiędzy kolejnymi menu lub w celu przejścia z podmenu do menu nadrzędnego, naciskać MENU.

Aby wybrać jedną z pozycji menu lub ustawić wartość numeryczną, obrócić pokrętło.

Aby wybrać zaznaczoną pozycję lub potwierdzić komunikat, nacisnąć SET/CLR.

Menu informacji o pojeździe

Nacisnąć MENU, aby wybrać stronę informacji o pojeździe.

Wybrać podmenu, obracając pokrętło.

Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w podmenu.

Gdy jest wyświetlona strona, nacisnąć SET/CLR. Wybrać jednostki angielskie (jednostka 1) lub metryczne (jednostka 3), obracając pokrętło. Nacisnąć SET/CLR, aby ustawić jednostkę.

Podczas jazdy na tej stronie wyświetlane jest ciśnienie powietrza we wszystkich oponach

Istnieje możliwość wybrania kategorii ciśnienia powietrza w oponach odpowiadającej aktualnemu poziomowi ciśnienia w ogumieniu


Wskazuje szacunkowy czas przydatności oleju. Wartość procentowa oznacza bieżące wskazanie pozostałego czasu eksploatacji oleju oraz informuje, kiedy należy wymienić olej silnikowy i filtr


Strona ostrzeżenia o prędkości alarmuje kierowcę, gdy ustawiona prędkość zostaje przekroczona.

Aby ustawić ostrzeżenie o nadmiernej prędkości, nacisnąć SET/CLR przy wyświetlonej stronie. Obracając pokrętło, wybrać wartość. Nacisnąć SET/CLR, aby ustawić prędkość.

Jeśli wybrane ograniczenie prędkości zostanie przekroczone, rozlegnie się ostrzeżenie akustyczne. Po ustawieniu prędkości funkcję tę można wyłączyć, naciskając SET/CLR, gdy jest wyświetlona strona.

Dostępne opcje i wskazanie mogą się różnić dla wyświetlacza typu Midlevel i typu Uplevel.

Menu informacji o przebiegu i paliwie

Nacisnąć MENU, aby wybrać stronę informacji o przebiegu i paliwie.

Wybrać podmenu, obracając pokrętło.

Wyświetlacz środkowego poziomu


Wyświetlacz typu Midlevel może być dostępny z menu informacji o przebiegu i paliwie.

Wyświetlacz górnego poziomu


Dostępne opcje i wskazanie mogą się różnić dla wyświetlacza typu Midlevel i typu Uplevel.

Podwójny komputer pokładowy

W podwójnym komputerze pokładowym można oddzielnie zerować wskazania licznika przebiegu dziennego, średniego zużycia paliwa i średniej prędkości jazdy, dzięki czemu możliwe jest wyświetlanie różnych zestawów informacji.

Licznik przebiegu dziennego

Licznik przebiegu dziennego


Licznik przebiegu dziennego wyświetla bieżący przebieg (od czasu ostatniego zerowania).

Licznik przebiegu dziennego wskazuje odległość do 2000 km, a następnie ponownie zaczyna odmierzanie dystansu od 0.

W celu wyzerowania licznika przebiegu dziennego nacisnąć SET/CLR na odpowiedniej stronie i przytrzymać przez kilka sekund.

Średnie zużycie paliwa

Wyświetlanie średniego zużycia paliwa. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa od standardowej wartości.

Aby wyzerować wskazanie, wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund SET/CLR na odpowiedniej stronie.

Pojazdy z silnikiem LPG: Wskazywane jest średnie zużycie paliwa dla aktualnie wybranego trybu zasilania (LPG lub benzyna).

Średnia prędkość jazdy

Wyświetlanie średniej prędkości jazdy. Pomiar można w każdej chwili rozpocząć od nowa.

Aby wyzerować wskazanie, wcisnąć i przytrzymać przez kilka sekund SET/CLR na odpowiedniej stronie.

Cyfrowe wskazanie prędkości

Cyfrowe wyświetlanie prędkości chwilowej.

Zasięg

Zasięg obliczany jest na podstawie aktualnego poziomu paliwa w zbiorniku oraz chwilowego zużycia paliwa. Na wyświetlaczu pokazywane są wartości średnie.

Po zatankowaniu wartość zasięgu jest automatycznie aktualizowana z niewielkim opóźnieniem.

Gdy w zbiorniku jest niski poziom paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat i zapala się lampka na
wskaźniku poziomu paliwa.

Gdy konieczne jest natychmiastowe uzupełnienie paliwa, na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Lampka   na wskaźniku poziomu
paliwa miga.

Zasięg w wersji LPG

Wyświetlany jest przybliżony zasięg pojazdu przy aktualnym poziomie paliwa w zbiorniku benzyny, zbiorniku LPG oraz łączny zasięg dla obydwu rodzajów paliwa. Aby przełączyć tryb, należy nacisnąć SET/CLR.

Chwilowe zużycie paliwa

Wyświetlanie chwilowego zużycia paliwa.

Pojazdy z silnikiem LPG: Wskazywane jest chwilowe zużycie paliwa dla aktualnie wybranego trybu zasilania (LPG lub benzyna).

Menu informacyjne ECO 


Nacisnąć MENU, aby wybrać w
górnym wierszu wyświetlacza.

Wybrać podmenu, obracając pokrętło. Nacisnąć SET/CLR w celu potwierdzenia.

Dostępne podmenu:


Wyświetlacze informacyjne

...

Kolorowy wyświetlacz informacyjny

W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w kolorowy wyświetlacz informacyjny z ekranem dotykowym. Na kolorowym wyświetlaczu i ...

Categorie