Opel ADAM: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Opel ADAM –> Wskaźniki i przyrządy –> Kontrolki ostrzegawcze, zegary i wskaźniki –> Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego


Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika.

lewa część skali : temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągnięta

środkowa część skali : normalna temperatura pracy silnika

prawa część skali : temperatura jest zbyt wysoka

Przestroga

W przypadku zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika. Sprawdzić poziom płynu chłodzącego.

Przełącznik rodzaju paliwa

Nacisnąć LPG, aby przełączyć między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest sygnalizow ...

Wyświetlacz serwisowy

W przypadku zbyt wysokiej temperatury płynu chłodzącego zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Niebezpieczeństwo uszkodzenia silni ...

Categorie