Opel ADAM: Wskaźnik poziomu paliwa

Wskaźnik poziomu paliwa


Wyświetla poziom paliwa w zbiorniku.

Strzałka wskazuje stronę pojazdu, po której znajduje się klapka wlewu paliwa.

W trybie zasilania gazem płynnym wyświetlany jest poziom gazu w zbiorniku.

Zapalenie się lampki kontrolnej
oznacza niski poziom paliwa w zbiorniku. Kiedy lampka zacznie migać, należy natychmiast zatankować paliwo.

Jeśli zbiornik gazu zostanie opróżniony w trybie zasilania gazem płynnym, nastąpi automatyczne przełączenie na zasilanie benzyną

Nie wolno dopuszczać do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Ponieważ w zbiorniku zawsze znajduje się pewna ilość paliwa, przy tankowaniu można wlać jego mniejszą ilość, niż przewiduje to pojemność całkowita zbiornika.

Obrotomierz

Wyświetla prędkość obrotową silnika. Silnik powinien na każdym biegu pracować z jak najniższą prędkością obrotow& ...

Przełącznik rodzaju paliwa

Nacisnąć LPG, aby przełączyć między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym. Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest sygnalizow ...

Categorie