Opel ADAM: Uzupełnianie paliwa

Opel ADAM –> Prowadzenie i użytkowanie –> Paliwo –> Uzupełnianie paliwa

Niebezpieczeństwo

Przestroga

W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa nie włączać zapłonu.

Otwór wlewowy paliwa znajduje się z tyłu samochodu po prawej stronie.

Uzupełnianie paliwa


Klapkę wlewu paliwa można otworzyć tylko, gdy odblokowane zostały zamki samochodu.

Nacisnąć klapkę, by ją odblokować.

Następnie otworzyć klapkę.

Obrócić korek paliwa powoli w lewo, aby go otworzyć.

Uzupełnianie paliwa


Korek wlewu paliwa można zaczepić na wsporniku wewnątrz klapki wlewu.

W celu zatankowania pojazdu włożyć pistolet dystrybutora do wlewu do końca i włączyć dozowanie paliwa.

Po automatycznym odcięciu zbiornik można uzupełnić paliwem, uruchamiając pistolet dystrybutora nie więcej niż dwa razy.

Przestroga

Natychmiast wytrzeć wszelkie ślady rozlanego paliwa.

W celu zamknięcia obracać korek wlewu paliwa w prawo, aż rozlegnie się kliknięcie.

Zamknąć klapkę, tak aby została zablokowana.

Tankowanie gazu płynnego

Podczas tankowania należy ściśle przestrzegać instrukcji i wytycznych dotyczących klientów stacji benzynowej.

Zawór tankowania gazu płynnego znajduje się za korkiem wlewu paliwa.

Tankowanie gazu płynnego


Odkręcić nasadkę zabezpieczającą z króćca wlewowego.

Tankowanie gazu płynnego


Wkręcić ręcznie potrzebny adapter na króciec wlewowy.

Tankowanie gazu płynnego


Złącze ACME: Wkręcić nakrętkę pistoletu dystrybutora w złącze.

Wcisnąć w dół dźwignię blokady na pistolecie dystrybutora.

Szyjka wlewu DISH: Umieścić pistolet dystrybutora w złączu. Wcisnąć w dół dźwignię blokady na pistolecie dystrybutora.

Holenderska końcówka wlewu (Dutch bayonet): Umieścić pistolet dystrybutora w złączu i obrócić w prawo lub w lewo o jedną czwartą obrotu. Pociągnąć do końca dźwignię blokady na pistolecie dystrybutora.

Końcówka wlewu typu EURO: Docisnąć pistolet dystrybutora do złącza, aż się zatrzaśnie.

Nacisnąć przycisk na dystrybutorze gazu płynnego. System tankowania wyłączy się lub zacznie pracować powoli po osiągnięciu 80% pojemności zbiornika (maksymalny poziom napełnienia).

Zwolnić przycisk na dystrybutorze, aby zakończyć tankowanie. Zwolnić dźwignię blokady i wyjąć pistolet. W momencie odłączenia pistoletu może dojść do wycieku niewielkiej ilości gazu.

Wyjąć złącze i schować bezpiecznie w pojeździe.

Założyć nasadkę zabezpieczającą, aby zapobiec przedostaniu się obcych ciał do otworu wlewowego i instalacji LPG.

Ostrzeżenie

Ze względu na konstrukcję instalacji nie można uniknąć wycieku gazu płynnego po zwolnieniu dźwigni blokady.

Unikać wdychania.

Ze względów bezpieczeństwa zbiornik gazu płynnego należy napełnić jedynie do poziomu 80% jego pojemności.

Wielozawór na zbiorniku gazu płynnego automatycznie ogranicza ilość tankowanego gazu. Jeśli zostanie zatankowana większa ilość, zalecamy nie pozostawiać pojazdu na słońcu do momentu zużycia nadmiarowej ilości gazu.

Złącze do tankowania

Ponieważ systemy tankowania gazu płynnego nie są ujednolicone, konieczne może być użycie różnego rodzaju złączy dostępnych u sprzedawców firmy Opel lub w autoryzowanych stacjach obsługi firmy Opel.

Złącze do tankowania


Złącze ACME: Belgia, Niemcy, Irlandia, Luksemburg, Szwajcaria

Złącze do tankowania


Złącze holenderskie (Dutch bayonet): Holandia, Norwegia, Hiszpania, Wielka Brytania

Złącze do tankowania


Złącze EURO: Hiszpania

Złącze do tankowania


Adapter DISH: Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Macedonia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina

Korek wlewu paliwa

Korzystać wyłącznie z oryginalnych korków wlewu paliwa.

Gaz płynny

Gaz płynny jest określany akronimem angielskim LPG (Liquefied Petroleum Gas) lub francuskim GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). LPG nazywany jest r&oa ...

Zużycie paliwa, emisja CO2

Zużycie paliwa (jazda mieszana) dla modelu Opel Adam mieści się w zakresie od 7,0 do 4,2 l/100 km. Emisja CO2 (jazda mieszana) mieści się w przedzial ...

Categorie