Opel ADAM: Układ ułatwiający parkowanie

Opel ADAM –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Układ ułatwiający parkowanie

Tylny układ ułatwiający parkowanie

Ostrzeżenie

Pełną odpowiedzialność za manewr parkowania ponosi kierowca.

Korzystając z tylnego układu ułatwiającego parkowanie, należy zawsze sprawdzić obszar wokół pojazdu podczas cofania.

Tylny układ ułatwiający parkowanie (tzw. pilot parkowania) ułatwia ocenę odległości pomiędzy samochodem a przeszkodami terenowymi z tyłu.

Układ ten informuje i ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych.

Tylny układ ułatwiający parkowanie


W skład układu wchodzą cztery czujniki ultradźwiękowe zamontowane w tylnym zderzaku.

Włączanie

Układ włącza się automatycznie po wybraniu biegu wstecznego.

Gotowość układu do pracy jest sygnalizowana przez świecenie diody kontrolnej w przycisku pilota parkowania .


Ostrzeganie o przeszkodach Układ ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych o potencjalnie niebezpiecznych przeszkodach za samochodem w odległości do 1,5 metra. Im mniejsza odległość od przeszkody, tym krótsze odstępy między kolejnymi sygnałami.

Gdy do przeszkody pozostanie mniej niż około 30 cm, generowany będzie sygnał ciągły.

Ponadto odległość od przeszkody z tyłu jest pokazywana w postaci zmieniających się linii symbolizujących odległość zależnie od wersji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy   99 lub na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Wyłączanie

Wyłączanie


Układ wyłącza się automatycznie po wyłączeniu biegu wstecznego.

Możliwe jest także ręczne wyłączenie przez naciśnięcie przycisku pilota parkowania .


W obu przypadkach dioda kontrolna w przycisku gaśnie.

Usterka

W razie usterki lub gdy układ tymczasowo nie działa, na przykład na skutek wysokiego poziomu szumów zewnętrznych lub innych zakłóceń, dioda w przycisku miga przez trzy sekundy, a następnie gaśnie. Zapala się lampka kontrolna w zestawie wskaźników
  97, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat.

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie

Ostrzeżenie

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za manewr parkowania.

Korzystając z układu ułatwiającego parkowanie, należy zawsze sprawdzić obszar wokół pojazdu podczas jazdy do tyłu lub do przodu.

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie mierzy odległość między samochodem a przeszkodami z przodu i z tyłu. Układ ten informuje i ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych i wskazań na wyświetlaczu.

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie


W skład układu wchodzi sześć czujników ultradźwiękowych zamontowanych zarówno w przednim, jak i tylnym zderzaku.

Układ ten wykorzystuje dwa dźwiękowe sygnały ostrzegawcze o różnej częstotliwości dla przedniego i tylnego monitorowanego obszaru.

Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie występuje zawsze w połączeniu z inteligentnym systemem wspomagania parkowania, patrz punkt "Inteligentny system wspomagania parkowania" poniżej.

Przycisk pilota parkowania D i jego obsługa

Przycisk pilota parkowania D i jego obsługa


Przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie i inteligentny system wspomagania parkowania mają ten sam przycisk do włączania i wyłączania: Krótkie naciśnięcie powoduje
włączenie lub wyłączenie układu ułatwiającego parkowanie.

Długie naciśnięcie (przez około
jedną sekundę) na zmianę włącza i wyłącza inteligentny system wspomagania parkowania, patrz oddzielny opis.

Poniżej opisano, jak należy naciskać przycisk D w celu obsługi obydwu układów:

Włączanie

System włącza się automatycznie przy prędkości jazdy nieprzekraczającej 11 km/h.

Gotowość układu do pracy jest sygnalizowana przez świecenie diody kontrolnej w przycisku pilota parkowania
.

Wyłączenie
w danym cyklu zapłonowym powoduje wyłączenie przedniego układu ułatwiającego parkowanie. Jeśli prędkość samochodu przekroczyła wcześniej 25 km/h, układ ułatwiający parkowanie zostanie ponownie włączony, gdy prędkość spadnie poniżej 11 km/h.

Gdy układ zostanie wyłączony, dioda w przycisku gaśnie, a na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat Układ czujników parkowania wyłączony.

Ostrzeganie o przeszkodach

Układ ostrzega kierowcę za pomocą sygnałów dźwiękowych o potencjalnie niebezpiecznych przeszkodach znajdujących się z przodu pojazdu w odległości do 80 cm oraz o potencjalnie niebezpiecznych przeszkodach znajdujących się za pojazdem w odległości do 1,5 metra.

Ostrzegawczy sygnał dźwiękowy rozlega się po tej stronie samochodu, po której odległość od przeszkody jest mniejsza. Im mniejsza odległość od przeszkody, tym krótsze odstępy między kolejnymi sygnałami. Gdy do przeszkody pozostanie mniej niż około 30 cm, generowany będzie sygnał ciągły.

Ponadto odległość od przeszkody jest pokazywana zależnie od wersji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy 3 99 lub na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Odległość od przeszkody z przodu
i z tyłu samochodu jest wyświetlana w postaci zmieniających się linii symbolizujących odległość na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Wskazanie odległości może zostać zastąpione przez komunikaty o wyższym priorytecie. Po odrzuceniu komunikatu wskazanie odległości pojawi się ponownie.

Odległość od przeszkód jest
wyświetlana na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym w postaci kolorowych stref przed lub za samochodem

Wyłączanie

System automatycznie wyłącza się po przekroczeniu prędkości 11 km/h.

Możliwe jest także ręczne wyłączenie przez naciśnięcie przycisku pilota parkowania
.

Gdy układ zostanie wyłączony, dioda w przycisku gaśnie, a w przypadku ręcznego wyłączenia, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy dodatkowo pojawia się komunikat Układ czujników parkowania wyłączony.

Po ręcznym wyłączeniu przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie jest aktywowany ponownie, gdy zostanie naciśnięty przycisk .


Cały układ można ręcznie wyłączyć w menu personalizacji ustawień na wyświetlaczu informacyjnym. Układ pozostaje wyłączony do końca danego cyklu zapłonowego lub do czasu ponownego włączenia w menu personalizacji ustawień.

Personalizacja ustawień

Usterka

W razie usterki lub gdy układ tymczasowo nie działa, na przykład na skutek wysokiego poziomu szumów zewnętrznych lub innych zakłóceń, pojawia się komunikat na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Inteligentny system wspomagania parkowania

Ostrzeżenie

Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za akceptację miejsca postojowego zaproponowanego przez system oraz za manewr parkowania.

Korzystając z inteligentnego systemu wspomagania parkowania, należy zawsze sprawdzić obszar wokół pojazdu we wszystkich kierunkach.

Inteligentny system wspomagania parkowania mierzy podczas przejazdu, czy miejsce postojowe ma odpowiednią wielkość, a następnie oblicza trajektorię i automatycznie wprowadza samochód na miejsce metodą parkowania równoległego lub prostopadłego.

Instrukcje pojawiają się zależnie od wersji na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy  99 lub na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym   105 i towarzyszą im sygnały dźwiękowe.

Kierowca musi obsługiwać pedał przyspieszenia i hamulca oraz zmianę biegów, natomiast kierowanie odbywa się automatycznie.

Inteligentny system wspomagania parkowania można włączyć tylko podczas jazdy do przodu.

Inteligentny system wspomagania parkowania


Inteligentny system wspomagania parkowania występuje zawsze w połączeniu z przednim-tylnym układem ułatwiającym parkowanie, patrz poprzedni punkt. Oba układy wykorzystują te same czujniki w przednim i tylnym zderzaku.

Przycisk  i logika działania


Inteligentny system wspomagania parkowania i przedni-tylny układ ułatwiający parkowanie mają ten sam przycisk do włączania i wyłączania: Krótkie naciśnięcie powoduje
włączenie lub wyłączenie układu ułatwiającego parkowanie.

Długie naciśnięcie (przez około
jedną sekundę) na zmianę włącza i wyłącza inteligentny system wspomagania parkowania, patrz oddzielny opis poniżej.

Poniżej opisano, jak należy naciskać przycisk  w
celu obsługi obydwu układów:

Włączanie

Włączanie


Gdy trzeba wyszukać miejsce postojowe, system jest gotowy do pracy po długim naciśnięciu .


System rozpoznaje i zapamiętuje miejsce postojowe (w odległości dziesięciu metrów w przypadku miejsc do parkowania równoległego lub sześciu metrów w przypadku miejsc do parkowania prostopadłego) w trybie ułatwiania parkowania.

System można uaktywnić przy prędkości nieprzekraczającej 30 km/h. System wyszukuje wolne miejsce parkingowe, gdy prędkość pojazdu wynosi nie więcej niż 30 km/h.

Maksymalna dozwolona odległość od samochodu do rzędu zaparkowanych pojazdów wynosi 1,8 metra przy parkowaniu równoległym i 2,5 metra przy parkowaniu prostopadłym.

Funkcjonowanie

Tryb wyszukiwania miejsca postojowego Wskazania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy


Funkcjonowanie


Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, naciskając SET/CLR.

System jest skonfigurowany tak, aby standardowo wykrywał miejsca parkingowe po stronie pasażera. W celu wykrycia miejsc parkingowych po stronie kierowcy należy włączyć lewy kierunkowskaz.


Po wykryciu miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy i sygnał dźwiękowy.

Wskazania na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Funkcjonowanie


Wybrać miejsce do parkowania równoległego lub prostopadłego, naciskając odpowiednią ikonę na wyświetlaczu.

Wybrać stronę parkowania, naciskając odpowiednią ikonę na wyświetlaczu.

Funkcjonowanie


Po wykryciu miejsca kierowca jest powiadamiany przez komunikat na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym i sygnał dźwiękowy.

Jeśli kierowca nie zatrzyma pojazdu po wyświetleniu propozycji parkowania, system zaczyna szukać innego dogodnego miejsca parkingowego.

Tryb wprowadzania na miejsce postojowe

Miejsce postojowe zaproponowane przez system zostaje zaakceptowane, jeśli samochód zostanie zatrzymany na dystansie dziesięciu metrów w przypadku parkowania równoległego lub sześciu metrów w przypadku parkowania prostopadłego po pojawieniu się komunikatu Zatrzymaj się. System oblicza optymalną drogę parkowania na wolne miejsce.

Krótka seria wibracji koła kierownicy po włączeniu biegu wstecznego oznacza, że kierowanie samochodem zostało przejęte przez system. Następnie system automatycznie wprowadza samochód na miejsce postojowe, podając kierowcy szczegółowe instrukcje dotyczące użycia pedału hamulca i przyspieszenia oraz zmiany biegów. Kierowca musi trzymać ręce z dala od kierownicy.

Należy zawsze zwracać uwagę na dźwięki emitowane przez przednitylny układ ułatwiający parkowanie.

Dźwięk ciągły sygnalizuje, że odległość od przeszkody jest mniejsza niż około 30 cm.

Jeśli z jakiegoś powodu kierowca musi przejąć kontrolę nad układem kierowniczym, należy chwycić kierownicę tylko za zewnętrzną krawędź. Automatyczne kierowanie zostaje w takim przypadku wyłączone.

Wskazania na wyświetlaczu

Instrukcje pojawiające się na wyświetlaczu obejmują:

Priorytety wyświetlania

Wskazanie inteligentnego systemu wspomagania parkowania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy może zostać zastąpione przez komunikaty o wyższym priorytecie. Po potwierdzeniu komunikatu przez naciśnięcie SET/CLR na dźwigni kierunkowskazów ponownie pojawiają się instrukcje inteligentnego systemu wspomagania parkowania i manewr parkowania może być kontynuowany.

Wyłączanie

Układ dezaktywuje się poprzez:

Dezaktywacja systemu w wyniku działań kierowcy lub przez sam system podczas manewru zostanie zasygnalizowana na wyświetlaczu poprzez komunikat Sys. asystenta parkowania wyłączony. Dodatkowo rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Usterka

Komunikat pojawia się, gdy:

W przypadku wykrycia przeszkody podczas wyświetlania instrukcji parkowania - na wyświetlaczu pojawi się komunikat Zatrzymaj się.

Usunięcie przeszkody umożliwi wznowienie manewru parkowania.

Jeśli przeszkoda nie zniknie, system zostanie wyłączony. Długie naciśnięcie uaktywni system w
celu wyszukania nowego miejsca parkingowego.

Podstawowe informacje dotyczące układów ułatwiających parkowanie

Ostrzeżenie

W pewnych sytuacjach wielokrotne odbicia fal dźwiękowych oraz zewnętrzne źródła dźwięku mogą uniemożliwić prawidłowe wykrycie przeszkody.

Należy zwrócić szczególną uwagę, czy nie występują niskie przeszkody, które mogłyby uszkodzić dolną część zderzaka.

Przestroga

Wydajność układu może być ograniczona w przypadku przysłonięcia czujników, np. przez lód lub śnieg.

Znaczne obciążenie pojazdu może spowodować zakłócenie pracy układu ułatwiającego parkowanie.

W przypadku znajdujących się w pobliżu wyższych pojazdów (np.

pojazdów terenowych, minivanów lub furgonów) mają zastosowanie warunki specjalne. Nie można zagwarantować rozpoznania przeszkód i prawidłowego wskazania odległości w górnej części tych pojazdów.

Układ może nie wykrywać przeszkód o bardzo małym przekroju, np. przedmiotów wąskich lub z miękkich materiałów.

Układy ułatwiające parkowanie nie wykrywają obiektów znajdujących się poza ich zasięgiem wykrywania.

Uwaga

Istnieje możliwość, że na skutek występowania zakłóceń z zewnętrznych źródeł szumów akustycznych lub niewłaściwego ustawienia elementów mechanicznych czujnik wykryje nieistniejący obiekt (mogą wystąpić sporadyczne fałszywe ostrzeżenia).

Upewnić się, że przednia tablica rejestracyjna jest prawidłowo zamontowana (nie jest wygięta i nie występują szczeliny między nią a zderzakiem po lewej lub prawej stronie), a czujniki znajdują się na swoich miejscach.

Inteligentny system wspomagania parkowania może nie wykryć zmian dostępności miejsc postojowych po rozpoczęciu manewru parkowania.

System może rozpoznać wjazd, bramę, podwórze, a nawet skrzyżowanie jako miejsce postojowe. Po włączeniu biegu wstecznego system rozpocznie w takiej sytuacji manewr parkowania.

Należy sprawdzić dostępność proponowanego miejsca postojowego.

Nierówności powierzchni, np. w strefach prac budowlanych, nie są wykrywane przez system.

Odpowiedzialność za manewr przejmuje kierowca.

Uwaga

Jeśli przy włączonym biegu jazdy do przodu i rozłożonym tylnym systemie transportowym zostanie przekroczona określona prędkość, tylny układ ułatwiający parkowanie wyłączy się.

Jeśli najpierw zostanie wybrany bieg wsteczny, układ ułatwiający parkowanie wykryje tylny system transportowy i wygeneruje sygnał akustyczny. Krótko nacisnąć lub
, aby wyłączyć układ ułatwiający
parkowanie.

Uwaga

Fabrycznie nowy układ wymaga kalibracji. Dla uzyskania optymalnego działania pilota parkowania wymagane jest przejechanie co najmniej 10 km, w tym pokonanie szeregu zakrętów.

Ograniczenie prędkości jazdy

Ogranicznik prędkości zapobiega przekroczeniu ustawionej maksymalnej prędkości jazdy. Prędkość maksymalną można ustawić przy ...

System monitorowania martwego pola w lusterkach

System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektów w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kierowc ...

Categorie