Opel ADAM: Tylny system transportowy

Opel ADAM –> Schowki –> Tylny system transportowy

Tylny system transportowy na dwa rowery

Tylny system transportowy na dwa rowery


Tylny system transportowy (Flex-Fix) umożliwia zamontowanie jednego roweru na wyciąganym uchwycie, wbudowanym w podłogę pojazdu.

Istnieje możliwość zamocowania jednego dodatkowego roweru na przystawce. Przewożenie jakichkolwiek innych przedmiotów jest niedopuszczalne.

Maksymalne obciążenie tylnego systemu transportowego z zamontowaną przystawką wynosi 50 kg lub 30 kg zamontowanej bez przystawki. Pozwala to zamocować na wyciąganym uchwycie rower z napędem elektrycznym. Maksymalne obciążenie przystawki wynosi 20 kg.

Rozstaw osi roweru nie może przekraczać 1,15 metra. W przeciwnym razie nie będzie możliwe bezpieczne przymocowanie roweru.

Gdy system nie jest używany, trzeba go wsunąć i schować w podłodze pojazdu.

Na rowerach nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów, które mogą się obluzować podczas transportu.

Przestroga

Po rozłożeniu tylnego systemu transportowego przy pełnym obciążeniu samochodu, prześwit pod podwoziem ulegnie zmniejszeniu.

Zachować ostrożność podczas jazdy drogą o dużym kącie nachylenia oraz przy wjeżdżaniu na rampy, garby ograniczające prędkość itp.

Przestroga

Przed zamocowaniem rowerów z ramą z włókna węglowego zasięgnąć porady u ich sprzedawcy. Rowery mogą ulec uszkodzeniu.

Wysuwanie

Otworzyć klapę tylną.

Ostrzeżenie

Nikt nie może przebywać w obszarze rozkładania systemu tylnego wspornika - niebezpieczeństwo obrażeń.

Tylny system transportowy na dwa rowery


Pociągnąć w górę dźwignię zwalniającą. System zostaje odblokowany i szybko wysuwa się ze zderzaka.

Tylny system transportowy na dwa rowery


Wyciągnąć tylny system transportowy do końca, aż do jego zatrzaśnięcia.

Upewnić się, że nie ma możliwości ponownego schowania tylnego systemu transportowego bez pociągania dźwigni zwalniającej.

Ostrzeżenie

Do tylnego wspornika można mocować wyłącznie dozwolone przedmioty, pod warunkiem, że system został prawidłowo zablokowany. Jeśli tylnego wspornika nie można prawidłowo zablokować, nie można zamocowywać do niego żadnych przedmiotów i należy przesunąć wspornik w położenie wyjściowe.

Należy skorzystać z pomocy serwisu.

Rozkładanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Rozkładanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej


Podnieść oświetlenie tablicy rejestracyjnej i rozłożyć je do tyłu.

Rozkładanie tylnych świateł

Rozkładanie tylnych świateł


Rozłożyć zawiasy obu lamp tylnych maksymalnie do tyłu.

Rozkładanie tylnych świateł


Rozłożyć obie lampy tylne maksymalnie do tyłu.

Rozkładanie uchwytu na koła

Rozkładanie uchwytu na koła


Zdjąć taśmę i rozłożyć uchwyt na koła.

Zablokowanie tylnego systemu transportowego

Zablokowanie tylnego systemu transportowego


Zdjąć taśmę i przekręcić obie dźwignie mocujące na boki aż do oporu.

W przeciwnym razie nie jest zagwarantowane bezpieczeństwo użytkowania.

Zamontowanie wspornika do przewożenia rowerów

Zamontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Podnieść wspornik z tyłu (1) i pociągnąć do tyłu.

Rozłożyć wspornik do góry (2).

Zamontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Docisnąć wspornik w dół (1) i przekręcić uchwyt (2) do tyłu, aby go zablokować.

Zamontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Wcisnąć przycisk (1) i zdjąć lewą część wspornika (2).

Zamontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Wcisnąć przycisk (1) i włożyć lewą część wspornika do części prawej (2).

Zamocowanie przystawki

W przypadku przewożenia dwóch rowerów, przystawkę trzeba zamontować przed zamocowaniem pierwszego roweru.

Zamocowanie przystawki


1. Umieścić przystawkę w tylnym systemie transportowym w sposób pokazany na ilustracji.

Zamocowanie przystawki


2. Przekręcić dźwignię (1) do przodu i przytrzymać, a następnie opuścić przystawkę (2) z tyłu.

3. Zwolnić dźwignię i sprawdzić, czy przystawka jest pewnie zamocowana.

Zamocowanie przystawki


4. Przeprowadzić taśmę przymocowaną do przystawki pod dźwignią do odchylania tylnego systemu transportowego. Zapiąć taśmę.

Zamocowanie pierwszego roweru

Zamocowanie pierwszego roweru


1. Obrócić pedały w położenie pokazane na ilustracji i wstawić rower w uchwyt na koła.

Upewnić się, że rower stoi pośrodku uchwytów.

Zamocowanie pierwszego roweru


2. Przymocować krótki uchwyt mocujący do ramy roweru.

Obrócić pokrętło w prawo, aby dokręcić uchwyt.

Zamocowanie pierwszego roweru


3. Przymocować oba koła roweru do uchwytów za pomocą pasków mocujących.

4. Sprawdzić, czy rower jest dobrze zamocowany.

Przestroga

Upewnić się, że odstęp między rowerem a nadwoziem pojazdu wynosi co najmniej 5 cm. Jeśli to konieczne, poluzować kierownicę roweru i obrócić w bok.

Zamocowanie drugiego roweru

Zamocowanie drugiego roweru odbywa się w podobny sposób jak w przypadku pierwszego roweru.

Należy pamiętać o kilku dodatkowych krokach: 1. Zawsze przed ustawieniem roweru obrócić pedały w odpowiednie położenie.

Zamocowanie drugiego roweru


2. Rowery ustawiać na tylnym systemie transportowym na przemian, raz w prawo, raz w lewo.

3. Ustawić tylny rower w odpowiednim położeniu do przedniego roweru. Piasty kół rowerów nie mogą się stykać.

4. Przymocować tylny rower za pomocą dłuższego uchwytu mocującego i pasków mocujących zgodnie z opisem dotyczącym przedniego roweru.

Uchwyty mocujące należy montować równolegle.

Zamocowanie drugiego roweru


5. Przymocować dodatkowo oba koła tylnego roweru do uchwytów na koła za pomocą pasków mocujących.

Zaleca się przymocować znak ostrzegawczy do ostatniego roweru w celu poprawienia widoczności.

Odchylanie tylnego systemu transportowego do tyłu Tylny system transportowy można odchylić do tyłu w celu uzyskania dostępu do przestrzeni bagażowej.

Zamocowanie drugiego roweru


Pociągnąć dźwignię (1) w celu zwolnienia blokady i przytrzymać.

Pociągnąć wspornik (2) do tyłu, aby odchylić tylny system transportowy.

Ostrzeżenie

Zachować ostrożność przy odłączaniu tylnego systemu transportowego, ponieważ przechyli się on do tyłu. Grozi to obrażeniami ciała.

Zamocowanie drugiego roweru


Przytrzymać ramę (1) tylnego roweru jedną ręką i pociągnąć pętlę (2) w celu zwolnienia blokady.

Przytrzymać tylny rower obiema rękami i odchylić tylny system transportowy do tyłu.

W celu poprawienia widoczności, tylne światła samochodu zostają włączone na czas odchylenia tylnego systemu transportowego do tyłu.

Ostrzeżenie

Przy składaniu tylnego systemu transportowego upewnić się, że został bezpiecznie zamocowany.

Zdejmowanie rowerów

Rozpiąć paski na obu kołach roweru.

Obrócić pokrętło w lewo i zdjąć uchwyty mocujące.

Odłączanie przystawki

1. Złożyć uchwyty na koła.

Odłączanie przystawki


2. Odpiąć taśmę.

Odłączanie przystawki


3. Przekręcić dźwignię (1) do przodu i przytrzymać.

4. Podnieść przystawkę (2) z tyłu i zdjąć.

Zdemontowanie wspornika do przewożenia rowerów

Zdemontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Wcisnąć przycisk (1) i zdjąć górną część wspornika (2).

Zdemontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Wcisnąć przycisk (1) i włożyć wspornik (2) na miejsce.

Zdemontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Ustawić uchwyt mocujący w sposób pokazany na ilustracji.

Przekręcić uchwyt (1) w bok w celu zwolnienia blokady i podnieść wspornik (2).

Zdemontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Złożyć wspornik do tyłu, a następnie popchnąć do przodu, aż się zatrzyma (1).

Docisnąć wspornik w dół z tyłu (2).

Złożenie uchwytu na koła Złożyć uchwyt na koła. Zamocować taśmę.

Zdemontowanie wspornika do przewożenia rowerów


Schować starannie paski mocujące.

Odblokowanie tylnego systemu transportowego

Odblokowanie tylnego systemu transportowego


Przekręcić obie dźwignie mocujące do środka aż do oporu. Zamocować taśmę.

Składanie tylnych świateł

Składanie tylnych świateł


Najpierw złożyć lampy tylne (1) do przodu aż do oporu.

Następnie złożyć zawiasy (2) do przodu aż do oporu.

Składanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Składanie oświetlenia tablicy rejestracyjnej


Złożyć oświetlenie tablicy rejestracyjnej do przodu.

Chowanie tylnego systemu transportowego

Przestroga

Upewnić się, że wszystkie składane części, np. uchwyty na koła i uchwyty mocujące, są prawidłowo schowane. W przeciwnym razie tylny system Upewnić się, że wszystkie składane części, np. uchwyty na koła i uchwyty mocujące, są prawidłowo schowane. W przeciwnym razie tylny system

Chowanie tylnego systemu transportowego


Popchnąć dźwignię zwalniającą do góry i przytrzymać ją w tej pozycji.

Nieznacznie unieść tylny system transportowy i wepchnąć do zderzaka, tak aby się zablokował.

Dźwignia zwalniająca musi powrócić w położenie wyjściowe.

Ostrzeżenie

Jeśli systemu nie można poprawnie zablokować, skorzystać z pomocy serwisu.

Przedni schowek

Schowki znajdują się pod przełącznikiem świateł, w konsoli środkowej przed dźwignią zmiany biegów, w kieszeniach drzwi i ...

Przestrzeń bagażowa

Tylne oparcie jest podzielone na dwie części. Obie części można złożyć oddzielnie. Powiększanie przestrzeni bagażowej Jeś ...

Categorie