Opel ADAM: Szyby otwierane elektrycznie

Opel ADAM –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Szyby –> Szyby otwierane elektrycznie

Ostrzeżenie

Przy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Zachować ostrożność przy zamykaniu szyb. Należy zwrócić uwagę, czy nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Aby umożliwić działanie szyb sterowanych elektrycznie, należy włączyć zapłon.

Szyby otwierane elektrycznie


Aby zmienić położenie szyby użyć odpowiedniego przełącznika, wciskając go w celu otwarcia lub pociągając w celu zamknięcia.

Lekkie wciskanie lub pociąganie do pierwszego punktu oporu: szyba przesuwa się w górę lub w dół tak długo, jak długo używany jest przełącznik.

Mocniejsze wciśnięcie lub pociągnięcie do drugiego punktu oporu i zwolnienie przełącznika: szyba przesuwa się w górę lub w dół automatycznie z włączoną funkcją bezpieczeństwa. W celu zatrzymania przesuwania szyby ponownie użyć przełącznika w tym samym kierunku.

Funkcja bezpieczeństwa

Jeśli podczas automatycznego zamykania szyba napotka opór w górnej połowie okna, natychmiast zatrzyma się i ponownie opuści.

Ominięcie zabezpieczenia

W przypadku problemów z zamknięciem szyby wynikających z zamarznięcia lub podobnej sytuacji, należy włączyć zapłon, a następnie pociągnąć przycisk do pierwszego punktu oporu i przytrzymać w tym położeniu. Nastąpi przesunięcie szyby w górę z wyłączoną funkcją bezpieczeństwa. W celu zatrzymania mechanizmu okna zwolnić przycisk.

Otwieranie i zamykanie szyb z zewnątrz

Szyby można obsługiwać zdalnie, z zewnątrz samochodu.

Otwieranie i zamykanie szyb z zewnątrz


W celu otwarcia szyb nacisnąć i przytrzymać .


W celu zamknięcia szyb nacisnąć i przytrzymać .


Aby zatrzymać przesuwanie szyb, zwolnić przycisk.

Jeśli szyby są całkowicie otwarte lub zamknięte, światła awaryjne migną dwa razy.

Przeciążenie układu

W przypadku wielokrotnego naciskania przełączników opuszczania/podnoszenia szyb w krótkich odstępach czasu, następuje chwilowe zablokowanie pracy elektrycznego układu sterowania szybami.

Inicjalizacja elektrycznego układu sterowania szybami

Jeśli szyb nie można zamykać automatycznie (np. po odłączeniu akumulatora), na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat lub kod ostrzegawczy.

W następujący sposób uaktywnić elektryczny układu sterowania szybami: 1. Zamknąć drzwi.

2. Włączyć zapłon.

3. Pociągnąć i przytrzymać w tym położeniu przełącznik, aż szyba zostanie zamknięta i miną dwie dodatkowe sekundy od zamknięcia.

4. Czynność powtórzyć osobno dla każdej szyby.

Szyby

Szyba przednia Naklejki na szybie przedniej Na szybie przedniej w okolicy lusterka wewnętrznego nie wolno mocować naklejek, np. winiet autostradowych itp. W przeciw ...

Ogrzewanie tylnej szyby

  Włączane przez naciśnięcie .   Podgrzewanie działa tylko przy pracującym silniku i wyłącza się automatycznie po krótkim czasie. Osłony przeciwsł ...

Categorie