Opel ADAM: System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub stanie w miejscu, np.

na światłach ulicznych lub w korku.

W pojazdach z manualną skrzynią biegów silnik zostaje uruchomiony automatycznie po wciśnięciu pedału sprzęgła.

W pojazdach z manualnoautomatyczną skrzynią biegów silnik zostaje uruchomiony automatycznie po zwolnieniu pedału hamulca.

Czujnik stanu akumulatora pojazdu pilnuje, by funkcja Autostop była włączana tylko wtedy, gdy akumulator jest naładowany wystarczająco do ponownego uruchomienia silnika.

Włączanie

System stop-start jest dostępny po uruchomieniu silnika, ruszeniu z miejsca i spełnieniu warunków wymienionych w dalszej części tego rozdziału.

Wyłączanie

Wyłączanie


System stop-start można wyłączyć ręcznie, naciskając eco. Wyłączenie jest sygnalizowane zgaśnięciem diody kontrolnej w przycisku.

Autostop

Pojazdy z manualną skrzynią biegów: Jeżeli pojazd porusza się z małą prędkością lub stoi w miejscu, włączyć funkcję Autostop w następujący sposób:

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

Pojazdy z manualno-automatyczną skrzynią biegów: Jeśli pojazd stoi w miejscu z wciśniętym pedałem hamulca, funkcja Autostop zostaje włączona automatycznie.

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

System stop-start zostaje wyłączony, jeśli nachylenie terenu wynosi 15% lub więcej.

Ostrzeganie o przeszkodach

Ostrzeganie o przeszkodach


Włączenie funkcji Autostop jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji AUTOSTOP.

Włączenie funkcji Autostop nie powoduje obniżenia skuteczności hamowania ani wydajności ogrzewania.

Warunki włączenia funkcji Autostop

System stop-start sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

Jeżeli nie, włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe.

Niektóre ustawienia układu klimatyzacji mogą uniemożliwić włączenie funkcji Autostop. Więcej szczegółów podano w rozdziale "Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Bezpośrednio po zakończeniu jazdy na autostradzie włączenie funkcji Autostop może być niemożliwe.

Docieranie nowego samochodu

Zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem Aby zagwarantować niezawodne ponowne uruchamianie silnika, system stop-start jest wyposażony w kilka funkcji zabezpieczających akumulator pojazdu przed rozładowaniem.

Funkcje oszczędzania energii

Gdy włączona jest funkcja Autostop, pewne funkcje elektryczne, np.

ogrzewanie tylnej szyby, zostają wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii.

Ponowne uruchomienie silnika przez kierowcę

Pojazdy z manualną skrzynią biegów: Wcisnąć pedał sprzęgła, aby ponownie uruchomić silnik.

Uruchomienie silnika jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji obrotów biegu jałowego.

Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta z pozycji neutralnej przed wciśnięciem pedału sprzęgła, lampka kontrolna zapali
się lub zostanie wyświetlona w postaci symbolu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Lampka kontrolna


Pojazdy z manualno-automatyczną skrzynią biegów: Zwolnić pedał hamulca lub przestawić dźwignę zmiany biegów z położenia D w inne położenie, aby ponownie uruchomić silnik.

Uruchomienie silnika jest sygnalizowane ustawieniem wskazówki obrotomierza w pozycji obrotów biegu jałowego.

Ponowne uruchomienie silnika przez system stop-start

Aby mogło nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika, dźwignia zmiany biegów musi znajdować się w położeniu neutralnym.

Jeżeli wystąpi jeden z poniższych stanów, gdy włączona jest funkcja Autostop, silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny przez system stopstart:

Jeżeli pokrywa silnika nie będzie całkowicie zamknięta, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się komunikat ostrzegawczy.

Jeżeli do gniazdka zasilania podłączone jest jakieś urządzenie elektryczne, np. przenośny odtwarzacz CD, podczas ponownego uruchomienia silnika może dać się zauważyć krótkotrwały spadek napięcia.

Uruchamianie silnika

Obrócić kluczyk w położenie 1, aby zwolnić blokadę kierownicy. Manualna skrzynia biegów: wcisnąć pedał sprzęgł ...

Parkowanie

Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapale ...

Categorie