Opel ADAM: Skrzynia biegów

Opel ADAM –> W skrócie –> Skrzynia biegów

Manualna skrzynia biegów

Manualna skrzynia biegów


Bieg wsteczny: po zatrzymaniu pojazdu nacisnąć pedał sprzęgła, wcisnąć przycisk zwalniający znajdujący się na dźwigni zmiany biegów i włączyć bieg.

Jeśli biegu nie można włączyć, ustawić dźwignię w położeniu neutralnym, zwolnić i ponownie wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie ponownie wybrać bieg.

Manualno-automatyczna skrzynia biegów

Manualno-automatyczna skrzynia biegów


N : położenie neutralne

D/ M : przełączanie między automatycznym (D) a manualnym (M) trybem zmiany biegów. Na wyświetlaczu skrzyni biegów pojawia się litera D lub M

: włączanie wyższego biegu w
trybie manualnym

: włączanie niższego biegu w
trybie manualnym

R : bieg wsteczny, wybierać tylko po zatrzymaniu samochodu

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja

Ogrzewanie tylnej szyby Ogrzewanie można włączyć, naciskając . Ogrzewanie lusterek zewnętrznych Naciśnięcie   włącz ...

Ruszanie

Czynności kontrolne przed jazdą sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach i stan opon sprawdzić poziom oleju silnikowego i innych płynó ...

Categorie