Opel ADAM: Przełącznik rodzaju paliwa

Przełącznik rodzaju paliwa


Nacisnąć LPG, aby przełączyć między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym.

Aktualnie wybrany rodzaj paliwa jest sygnalizowany za pomocą diody LED w przycisku.

dioda nie świeci : zasilanie benzyną dioda miga : sprawdzanie warunków do przełączenia na zasilanie gazem płynnym. Dioda świeci, gdy warunki są spełnione.

dioda świeci : zasilanie gazem płynnym

dioda miga pięć razy i gaśnie : pusty zbiornik gazu płynnego lub awaria w układzie gazu płynnego.

Stosowny komunikat pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

W przypadku opróżnienia zbiornika gazu płynnego zostanie automatycznie uaktywniony tryb zasilania silnika benzyną. Tryb ten pozostanie aktywny do czasu wyłączenia zapłonu.

Wskaźnik poziomu paliwa

Wyświetla poziom paliwa w zbiorniku. Strzałka wskazuje stronę pojazdu, po której znajduje się klapka wlewu paliwa. W trybie zasilania gazem p&# ...

Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego

Pokazuje temperaturę płynu chłodzącego silnika. lewa część skali : temperatura robocza silnika nie została jeszcze osiągni&# ...

Categorie