Opel ADAM: Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

Opel ADAM –> Prowadzenie i użytkowanie –> Uruchamianie i prowadzenie –> Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu

Położenia kluczyka w wyłączniku zapłonu


0 : zapłon wyłączony

1 : kierownica odblokowana, zapłon wyłączony

2 : zapłon włączony

3 : uruchamianie silnika

Docieranie nowego samochodu

Podczas kilku pierwszych podróży nie hamować gwałtownie, o ile nie jest to konieczne. W czasie pierwszej jazdy odparowują olej i wosk pokrywają ...

Opóźnione wyłączenie zasilania

Po wyłączeniu zapłonu, do czasu otwarcia drzwi kierowcy lub przez maks. dziesięć minut podtrzymywane jest zasilanie następujących układ&o ...

Categorie