Opel ADAM: Pielęgnacja nadwozia

Opel ADAM –> Pielęgnacja samochodu –> Pielęgnacja wizualna –> Pielęgnacja nadwozia

Zamki

Zamki są fabrycznie zakonserwowane wysokogatunkowym środkiem smarnym. Środka rozmrażającego należy używać tylko w nagłych przypadkach, ponieważ usuwa on smar i negatywnie wpływa na działanie zamków. Po użyciu środka rozmrażającego nasmarować zamki w warsztacie.

Mycie

Adam bez składanego okna dachowego: Lakier nadwozia jest narażony na działanie różnych czynników zewnętrznych. Z tego względu nadwozie samochodu należy regularnie myć i woskować. W przypadku korzystania z myjni automatycznej zaleca się wybranie programu mycia z woskowaniem.

Ograniczenia dotyczące elementów nadwozia pokrytych powłoką lub matowym lakierem oraz ozdobnych pasków, patrz "Polerowanie i woskowanie".

Adam ze składanym oknem dachowym: Należy systematycznie myć samochód, ponieważ jego powłoka lakiernicza jest narażona na wpływ czynników atmosferycznych.

Korzystając z myjni automatycznej, należy wybierać szczotki z tkaniny i programy bez woskowania.

Ograniczenia dotyczące elementów nadwozia pokrytych powłoką lub matowym lakierem oraz ozdobnych pasków, patrz "Polerowanie i woskowanie".

Przy ręcznym myciu pojazdu używać czystej wody i miękkiej szczotki, czyszcząc okno dachowe zgodnie z kierunkiem włókien tkaniny.

Nie czyścić okna dachowego przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego ani myjki wysokociśnieniowej.

Regularnie woskować lakierowane elementy pojazdu z wyjątkiem płótna okna dachowego.

Przestroga

Po umyciu lub wyczyszczeniu składane okno dachowe należy całkowicie wysuszyć, zanim zostanie otwarte. Jeśli wilgotne okno dachowe pozostaje otwarte przez dłuższy czas, może zostać uszkodzone przez zacieki i pleśń.

Wszystkie wersje: Ptasie odchody, martwe owady, ślady żywicy, pyłek kwiatowy i podobne zabrudzenia zmywać możliwie szybko, gdyż ich skład chemiczny może powodować uszkodzenie lakieru.

W przypadku korzystania z myjni samochodowej należy postępować zgodnie z instrukcjami jej producenta.

Wyłączyć wycieraczki przedniej i tylnej szyby. Zdjąć antenę i zewnętrzne elementy wyposażenia, takie jak bagażniki dachowe itp.

W przypadku ręcznego mycia samochodu pamiętać o dokładnym wypłukaniu wnęk kół.

Oczyścić obrzeża oraz zagięcia otwartych drzwi, pokrywy komory silnika i klapy tylnej, a także osłonięte nimi fragmenty karoserii.

Jasne metalowe listwy myć środkiem czyszczącym przeznaczonym do aluminium, aby uniknąć uszkodzeń.

Przestroga

Stosować środek czyszczący o wartości pH od czterech do dziewięciu.

Nie używać środków czyszczących na gorących powierzchniach.

Zlecić warsztatowi nasmarowanie zawiasów wszystkich drzwi.

Komory silnika nie należy czyścić przy użyciu agregatu wysokociśnieniowego ani myjki wysokociśnieniowej.

Pojazdy wyposażone w emblemat z płytką dotykową: podczas czyszczenia tylnej klapy myjką wysokociśnieniową należy zachować minimalną odległość 30 cm, aby uniknąć nieumyślnego odblokowania klapy.

Po umyciu dokładnie spłukać i wytrzeć nadwozie czystą. Często opłukiwaną irchą. Do czyszczenia szyb używać innego kawałka irchy, gdyżpozostałości środków konserwujących przeniesione na szyby mogą doprowadzić do pogorszenia widoczności.

Plam ze smoły nie wolno usuwać jakimikolwiek twardymi przedmiotami. Zaleca się użyć specjalnego środka w aerozolu.

Światła zewnętrzne

Klosze lamp i reflektorów są wykonane z tworzywa sztucznego.

Do mycia lamp nie używać substancji żrących, ściernych, szorstkich ściereczek ani skrobaczek do szyb.

Unikać czyszczenia ich na sucho.

Polerowanie i woskowanie

Lakierowane części samochodu wymagają regularnego woskowania (jest konieczne zwłaszcza, gdy spływająca po powłoce lakierowej woda nie tworzy drobnych kropelek).

W przeciwnym razie dojdzie do wyschnięcia lakieru.

Nie wolno polerować ani woskować składanego okna dachowego.

Korzystając z myjni automatycznej, należy wybierać program bez woskowania.

Polerowanie jest konieczne, tylko jeśli do lakieru przywarły substancje stałe lub nastąpiło jego zmatowienie i utrata połysku.

Pasta polerska z silikonem tworzy dodatkową warstwę ochronną, co eliminuje konieczność woskowania.

Nie wolno woskować ani polerować nielakierowanych plastikowych elementów nadwozia.

Elementów nadwozia pokrytych matową powłoką oraz ozdobnych pasków nie wolno polerować, aby uniknąć ich błyszczenia. Nie używać programów z gorącym woskiem w myjniach automatycznych, jeśli pojazd jest wyposażony w tego typu elementy.

Nie wolno polerować elementów ozdobnych pokrytych matowym lakierem, np. osłony obudowy lusterka. Może to spowodować ich błyszczenie lub odbarwienie.

Szyby i pióra wycieraczek

Używać miękkiej, niestrzępiącej się ściereczki lub kawałka irchy nawilżonego specjalnym środkiem do mycia szyb i środkiem do usuwania owadów.

Podczas czyszczenia tylnej szyby od wewnątrz należy ją przecierać równolegle do elementów grzejnych, aby uniknąć uszkodzeń.

Do ręcznego usuwania lodu z szyb najlepiej nadają się dostępne w handlu skrobaczki o ostrej krawędzi.

Skrobaczkę należy mocno dociskać do szyby, aby nie dostawały się pod nią żadne zabrudzenia, mogące porysować szybę.

Jeśli podczas pracy wycieraczek na szybie pojawiają się smugi, przetrzeć pióra miękką szmatką zwilżoną środkiem do mycia szyb.

Szklany panel

Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników ani materiałów ściernych, paliw, środków żrących (np. środków do czyszczenia lakieru, roztworów zawierających aceton itp.), substancji kwasowych lub silnie zasadowych albo środków do szorowania. Na szklany panel nie nanosić wosku ani środków do polerowania.

Koła i opony

Nie używać myjki wysokociśnieniowej.

Do czyszczenia obręczy kół użyć odpowiedniego środka o odczynie neutralnym.

Obręcze kół są lakierowane i można je konserwować tymi samymi środkami, co nadwozie.

Uszkodzenia lakieru

Drobne uszkodzenia lakieru należy usuwać za pomocą lakieru zaprawkowego, zanim utworzą się ogniska korozji. Naprawę poważniejszych uszkodzeń lakieru i usunięcie korozji należy zlecić warsztatowi.

Podwozie

Niektóre elementy podwozia są fabrycznie zabezpieczane warstwą PCW, a inne - trwałą powłoką woskową.

Po umyciu podwozia sprawdzić stan woskowej powłoki ochronnej. W razie potrzeby nanieść nową warstwę wosku.

Masy bitumiczno-kauczukowe mogą uszkodzić powłokę ochronną z PCW.

Dlatego przeprowadzenie konserwacji podwozia zaleca się powierzyć warsztatowi.

Przed nastaniem sezonu zimowego i po jego zakończeniu należy oczyścić podwozie i zlecić sprawdzenie stanu woskowej powłoki ochronnej.

Instalacja gazu płynnego

Niebezpieczeństwo

Gaz płynny jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w najniżej położonych punktach.

Zachować ostrożność podczas wykonywania prac w kanale pod pojazdem.

W razie konieczności wykonania prac lakierniczych lub suszenia pojazdu w kabino-suszarce lakierniczej w temperaturze powyżej 60 C należy wymontować zbiornik gazu płynnego.

Nie wolno wykonywać żadnych modyfikacji instalacji gazu płynnego.

Tylny system transportowy

Tylny system transportowy należy oczyścić myjką parową lub wysokociśnieniową przynajmniej raz w roku.

Rozłożyć tylny system transportowy co pewien czas, jeżeli nie jest używany regularnie, szczególnie zimą.

Pielęgnacja wizualna

...

Pielęgnacja wnętrza

Wnętrze samochodu i tapicerka Wnętrze samochodu, łącznie z przednią częścią deski rozdzielczej i elementami jej poszycia, należy cz ...

Categorie