Opel ADAM: Personalizacja ustawień

Opel ADAM –> Wskaźniki i przyrządy –> Personalizacja ustawień

Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobać, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym.

Niektóre ustawienia osobiste różnych kierowców można zapisać osobno dla każdego kluczyka. Ustawienia zapisywane

W zależności od wersji wyposażenia i lokalnych przepisów niektóre z poniżej opisanych funkcji mogą być niedostępne.

Niektóre funkcje są wyświetlane lub aktywne wyłącznie podczas pracy silnika.

Ustawienia osobiste

Graficzny wyświetlacz informacyjny

Nacisnąć CONFIG w celu wyświetlenia menu Ustawienia.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby przejść do żądanego menu ustawień, a następnie nacisnąć MENU-TUNE.

Graficzny wyświetlacz informacyjny


Wybrać opcję Ustawienia, a następnie Ustawienia pojazdu.


Ustawienia pojazdu

Automat. regul.prędk. wentyl.: Reguluje natężenie przepływu powietrza wewnątrz kabiny w trybie pracy automatycznej klimatyzatora.

Tryb klimatyzacji: Kontroluje stan sprężarki klimatyzacji podczas uruchamiania silnika. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie (ON) lub wyłączanie (OFF) podczas uruchamiania silnika.

Automat. odraszanie tyłu: Włącza automatyczne podgrzewanie tylnej szyby.

Głośność sygn. ostrzeg.: Zmiana głośności ostrzeżeń akustycznych.

Personalizacja przez kier.: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

Autom. włącz. wyc. przy cof: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego.

Asystent parkowania: Włączenie lub wyłączenie czujników ultradźwiękowych.

Sygn. z martw. strefy boczn.: Zmienia ustawienia systemu monitorowania martwego pola w lusterkach.

Oświetl. zewn. przy otwier.: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

Czas po opuszczeniu poj.: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

Automat. zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

Blok. zamka przy otw. drzwia: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

Opóźnione zamykanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Ta pozycja menu jest wyświetlana przy wyłączonej opcji Blok. zamka przy otw. drzwia. Centralny zamek

Sygnał otwarcia pojazdu: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Pasywne otwieranie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

Autom ponowne zamkn drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

Ustawienia osobiste

Kolorowy wyświetlacz informacyjny

Po włączeniu systemu audio nacisnąć  na panelu sterowania.


Ustawienia osobiste


Wybrać opcję Ustawienia, a następnie Ustawienia pojazdu.


Ustawienia pojazdu

Maks. automat. prędkość wentylatora: Reguluje natężenie przepływu powietrza wewnątrz kabiny w trybie pracy automatycznej klimatyzatora.

Tryb klimatyzacji: Kontroluje stan sprężarki klimatyzacji podczas uruchamiania silnika. Można wybrać ostatnie ustawienie (zalecane) lub każdorazowe włączanie lub wyłączanie podczas uruchamiania silnika.

Autom.odparow.tylnej szyby: Automatyczne włączanie ogrzewania tylnej szyby.

Wspomaganie parkowania: Włącza lub wyłącza czujniki ultradźwiękowe układu ułatwiającego parkowanie.

Alarm boczn.martw.pola widz.: Służy do włączania lub włączaniu alarmu bocznego martwego pola widzenia.

Głośność brzęczyka: Zmiana głośności ostrzeżeń akustycznych.

Personalizacja przez kierowcę: Włącza lub wyłącza funkcję personalizacji ustawień.

Aut.włącz.wycier.na biegu wst.: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego uruchamiania wycieraczki tylnej szyby po włączeniu biegu wstecznego

Światła pozycyjne pojazdu: Włączenie lub wyłączenie oświetlenia wejścia.

Podświetlenie wyjścia: Włącza lub wyłącza oraz zmienia czas trwania oświetlenia asekuracyjnego po opuszczeniu pojazdu.

Odblokowana blokada zamków drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję blokowania zamków przy otwartych drzwiach.

Automatyczne blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego zablokowania zamków po włączeniu zapłonu.

Automatyczne odblokowanie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - po wyłączeniu zapłonu mogą być odblokowywane zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

Opóźnione blokowanie drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję opóźnionego blokowania zamków drzwiowych. Funkcja ta opóźnia faktyczne zablokowanie drzwi do momentu zamknięcia wszystkich drzwi.

Potwier.światł.zdal.odblok.drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję potwierdzania odblokowania zamków mignięciem świateł awaryjnych.

Zdalne odblokowanie drzwi: Zmienia ustawienia funkcji odblokowywania zamków - odblokowanie może zwalniać zamki we wszystkich drzwiach lub tylko w drzwiach kierowcy.

Zablokuj zdalnie odblokowane drzwi: Włącza lub wyłącza funkcję automatycznego ponownego blokowania zamków, gdy po odblokowaniu nie otwarto drzwi.

Komunikat dotyczący napięcia baterii

Wyświetlacz środkowego poziomu W przypadku zbyt niskiego napięcia akumulatora pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawi się kod ostrzegawc ...

OnStar

OnStar jest osobistym asystentem łączności i usług wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dobę, ...

Categorie