Opel ADAM: Osłona przestrzeni bagażowej

Opel ADAM –> Schowki –> Przestrzeń bagażowa –> Osłona przestrzeni bagażowej

Na osłonie nie należy umieszczać żadnych przedmiotów.

Otwieranie

Otwieranie


Podnieść osłonę z tyłu. Zostaje ona zablokowana w niemal pionowym położeniu. Możliwe jest jej dalsze otwarcie. Aby zamknąć osłonę, należy docisnąć ją w dół poza punkt blokady.

Wyjmowanie

Wyjmowanie


Popchnąć osłonę od spodu w górę z lewej i prawej strony, a następnie wyjąć.

Wkładanie

Zablokować osłonę, wciskając ją w prowadnice po obu stronach.

Tylny schowek

Schowek W przestrzeni bagażowej znajduje się zamykany schowek. Jego pokrywę można zablokować, obracając pokrętło. Podczas jazdy pokrywa ...

Tylna osłona podłogowa

Podnieść tylną osłonę podłogową, aby uzyskać dostęp do wyposażenia awaryjnego. Osłona głośnika niskotonowego ...

Categorie