Opel ADAM: OnStar

OnStar jest osobistym asystentem łączności i usług wyposażonym w zintegrowany hotspot Wi-Fi. Serwis OnStar jest dostępny 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.

Uwaga

Aby aktywować usługi OnStar i skonfigurować konto, nacisnąć Z w celu połączenia się z doradcą.

W zależności od wyposażenia pojazdu dostępne są następujące usługi:

Uwaga

Moduł OnStar pojazdu wyłącza się po dziesięciu dniach od ostatniego cyklu zapłonowego. Funkcje wymagające transmisji danych będą dostępne po włączeniu zapłonu.

Przyciski OnStar

Przyciski OnStar


Uwaga

W zależności od wyposażenia przyciski OnStar mogą też być zintegrowane z lusterkiem wstecznym.

Przycisk ukrycia lokalizacji

Nacisnąć i przytrzymać , aż
rozlegnie się komunikat z poleceniem włączenia lub wyłączenia przesyłania informacji o położeniu pojazdu.

Nacisnąć j, aby odebrać połączenie lub zakończyć połączenie z doradcą.

Nacisnąć j, aby uzyskać dostęp do ustawień Wi-Fi.

Przycisk usług

Nacisnąć , aby nawiązać
połączenie z doradcą.

Przycisk SOS

Nacisnąć , aby nawiązać
priorytetowe połączenie alarmowe ze specjalnie przeszkolonym doradcą ds. nagłych wypadków.

Dioda sygnalizująca stan autoalarmu

Świeci na zielono: System jest gotowy.

Miga na zielono: Trwa połączenie.

Świeci na czerwono: Wystąpił problem.

Nie świeci: System jest w trybie gotowości Miga na czerwono/zielono przez krótki czas: Wyłączono przesyłanie informacji o położeniu pojazdu.

Usługi OnStar

Usługi ogólne

Jeśli potrzebne są jakiekolwiek informacje dotyczące np. godzin otwarcia, interesujących miejsc i celów podróży lub jakiekolwiek wsparcie np. w razie awarii pojazdu, przebicia opony lub wyczerpania się paliwa w zbiorniku, nacisnąć Z, aby nawiązać połączenie z doradcą.

Usługi pomocy w nagłych wypadkach

W przypadku sytuacji awaryjnej, nacisnąć [ i porozmawiać z doradcą.

Następnie doradca skontaktuje się ze służbami ratunkowymi lub służbami pomocy drogowej i wyśle je w miejsce, gdzie aktualnie znajduje się samochód.

W razie wypadku skutkującego uruchomieniem poduszek powietrznych lub napinaczy pasów bezpieczeństwa połączenie alarmowe zostanie nawiązane automatycznie. Doradca zostanie natychmiast połączony bezpośrednio z pojazdem w celu ustalenia, czy potrzebna jest pomoc.

Hotspot Wi-Fi

Hotspot Wi-Fi pojazdu zapewnia połączenie z Internetem z maksymalną szybkością 4G/LTE.

Uwaga

Hotspot Wi-Fi nie jest dostępny na wszystkich rynkach.

Umożliwia podłączenie do siedmiu urządzeń jednocześnie.

Aby podłączyć urządzenie mobilne do hotspota Wi-Fi:

1. Nacisnąć , a następnie wybrać
ustawienia Wi-Fi na wyświetlaczu informacyjnym. Wyświetlane ustawienia obejmują nazwę hotspota Wi-Fi (identyfikator SSID), hasło i rodzaj połączenia.

2. Uruchomić wyszukiwanie sieci Wi-Fi w urządzeniu mobilnym.

3. Wybrać hotspot pojazdu (identyfikator SSID), gdy pojawi się na liście.

4. Po wyświetleniu monitu wprowadzić hasło w urządzeniu mobilnym.

Uwaga

W celu zmiany identyfikatora SSID lub hasła nacisnąć Z, aby połączyć się z doradcą lub zalogować się do swojego konta.

Aby wyłączyć hotspot Wi-Fi, nacisnąć , aby połączyć się z doradcą.


Aplikacja na smartfona

Dzięki aplikacji na smartfona myOpel pewne funkcje pojazdu można obsługiwać zdalnie.

Dostępne są następujące funkcje:

Aby obsługiwać te funkcje, należy pobrać aplikację ze sklepu App Store firmy Apple lub z Google Play.

Nadajnik zdalnego sterowania

W razie potrzeby można użyć dowolnego telefonu do połączenia się z doradcą, który może zdalnie uruchomić określone funkcje pojazdu. Odpowiedni numer telefonu OnStar można znaleźć na naszej witrynie krajowej.

Dostępne są następujące funkcje:

Pomoc w przypadku kradzieży pojazdu

W razie kradzieży pojazdu należy zgłosić ją policji i skontaktować się z serwisem OnStar pomocy w przypadku kradzieży pojazdu. Użyć dowolnego telefonu w celu połączenia się z doradcą.

Odpowiedni numer telefonu OnStar można znaleźć na naszej witrynie krajowej.

OnStar może pomóc w zlokalizowaniu i odzyskaniu pojazdu.

Powiadomienie o kradzieży

Gdy uruchomi się autoalarm, zostanie wysłane powiadomienie do OnStar. Kierowca zostanie poinformowany o tym zdarzeniu przez wiadomość tekstową lub email.

Uniemożliwienie ponownego unieruchomienia

Poprzez zdalne wysłanie sygnałów OnStar może uniemożliwić ponowne uruchomienie silnika samochodu po jego wyłączeniu.

Diagnostyka na żądanie

W dowolnym momencie, np. gdy na ekranie pojazdu zostanie wyświetlony komunikat pojazdu, nacisnąć Z, aby skontaktować się z doradcą i poprosić go o wykonanie kontroli diagnostycznej w czasie rzeczywistym w celu bezpośredniego ustalenia przyczyny problemu. W zależności od wyników kontroli doradca może udzielić dalszej pomocy.

Raport diagnostyczny

Pojazd automatycznie przesyła dane diagnostyczne do centrum obsługi OnStar, które co miesiąc wysyła wiadomość e-mail z raportem do kierowcy i jego preferowanego warsztatu.

Uwaga

Funkcję powiadamiania warsztatu można wyłączyć na swoim koncie.

Raport zawiera opis stanu najważniejszych podzespołów pojazdu, takich jak silnik, skrzynia biegów, poduszki powietrzne, układ ABS, a także innych ważnych układów. Zawiera on również informacje na temat potencjalnych elementów wymagających konserwacji oraz ciśnienia w oponach (tylko w pojazdach z układem monitorowania ciśnienia w oponach).

Aby wyświetlić bardziej szczegółowe informacje, należy wybrać łącze w wiadomości e-mail i zalogować się do swojego konta.

Pobieranie celu podróży

Żądany cel podróży można pobrać bezpośrednio do systemu nawigacyjnego.

Nacisnąć , aby połączyć się z
doradcą i opisać cel podróży lub punkt zainteresowania.

Doradca może wyszukać dowolny adres lub punkt zainteresowania i wysłać cel podróży bezpośrednio do wbudowanego systemu nawigacyjnego.

Ustawienia OnStar

Kod PIN OnStar

Do uzyskania pełnego dostępu do wszystkich serwisów OnStar wymagany jest czterocyfrowy kod PIN. Kod PIN należy zmienić podczas pierwszej rozmowy z doradcą.

Aby zmienić kod PIN, nacisnąć Z w celu połączenia się z doradcą.

Dane konta

Abonent OnStar ma konto na którym przechowywane są wszystkie dane.

W celu zmiany danych konta nacisnąć Z, aby połączyć się z doradcą lub zalogować się do swojego konta.

Jeśli OnStar jest używany w innym pojeździe, nacisnąć i poprosić o
przeniesienie konta do nowego pojazdu.

Uwaga

Niemniej jednak w przypadku złomowania, sprzedaży lub przekazania pojazdu w inny sposób należy niezwłocznie powiadomić OnStar o zmianach i zrezygnować z usługi OnStar w tym pojeździe.

Lokalizacja pojazdu

Informacja o położeniu pojazdu jest przesyłana do OnStar w przypadku zgłoszenia żądania usługi lub jej uruchomienia. Przesyłanie tej informacji jest sygnalizowane przez komunikat na wyświetlaczu informacyjnym.

Aby włączyć lub wyłączyć przesyłanie informacji o położeniu pojazdu, nacisnąć i przytrzymać , aż
rozlegnie się komunikat głosowy.

Wyłączenie jest sygnalizowane przez lampkę stanu, która miga na czerwono i zielono przez krótki czas oraz przy każdym uruchomieniu pojazdu.

Uwaga

Polityka prywatności jest dostępna na koncie użytkownika.

Aktualizacje oprogramowania

OnStar może zdalnie przeprowadzać aktualizacje oprogramowania bez uprzedzania i uzyskiwania zgody użytkownika. Zadaniem tych aktualizacji jest zwiększenie lub utrzymanie poziomu bezpieczeństwa bądź też usprawnienie obsługi pojazdu.

Personalizacja ustawień

Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobać, konfigurując opcje na wyświetlaczu informacyjnym. Niektóre ustawienia osobiste ...

Oświetlenie

...

Categorie