Opel ADAM: Okno dachowe

Opel ADAM –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Dach –> Okno dachowe

Elektrycznie składane okno dachowe

Ostrzeżenie

Podczas obsługi okna dachowego należy zachować ostrożność.

Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Podczas zamykania uważnie obserwować ruchome części, zwracając uwagę, aby nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Działa przy włączonym zapłonie (pozycja 2)

Elektrycznie składane okno dachowe można otwierać i zamykać podczas jazdy z prędkością nieprzekraczającą 140 km/h.

Elektrycznie składane okno dachowe


Przełącznika można używać na dwa sposoby: krótkie naciśnięcie umożliwia automatyczne otwarcie lub zamknięcie, a naciśnięcie i przytrzymanie - ręczne sterowanie przesuwaniem okna.

Otwieranie

Krótko nacisnąć przełącznik :
okno dachowe automatycznie otworzy się do położenia krańcowego. W celu zatrzymania mechanizmu okna dachowego ponownie użyć przełącznika.

Przytrzymać wciśnięty przełącznik >: okno dachowe otwiera się tak długo, jak długo używany jest przełącznik.

Zamykanie

Krótko nacisnąć przełącznik :
okno dachowe zamyka się automatycznie, zatrzymując się ok. 30 cm przed położeniem krańcowym ze względów bezpieczeństwa. Następnie przytrzymać wciśnięty przełącznik , aby całkowicie zamknąć okno
dachowe. Aby zatrzymać mechanizm okna dachowego podczas automatycznego przesuwania, ponownie użyć przełącznika.

Przytrzymać wciśnięty przełącznik : okno dachowe zamyka się tak
długo, jak długo używany jest przełącznik.

Dach

...

Szyba

Roleta przeciwsłoneczna Nacisnąć przycisk w uchwycie, aby odblokować roletę i przesunąć do tyłu. Osłona zwinie się automat ...

Categorie