Opel ADAM: Ogrzewanie

Ogrzewanie


Aby włączyć podgrzewanie fotela, nacisnąć przycisk  
odpowiedniego fotela przedniego.

Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Ponowne naciśnięcie   wyłącza
podgrzewanie fotela.

Podgrzewanie foteli działa, gdy pracuje silnik.

Podgrzewanie foteli działa także wtedy, gdy włączona jest funkcja Autostop.

Składanie fotela

Pociągnąć dźwignię zwalniającą do przodu i złożyć oparcie do przodu. Następnie przesunąć fotel do przodu d ...

Pasy bezpieczeństwa

Pasy bezpieczeństwa blokują się podczas intensywnego przyspieszania lub hamowania pojazdu, dzięki czemu przytrzymują pasażerów w miejsc ...

Categorie