Opel ADAM: Nadajnik zdalnego sterowania

Opel ADAM –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Nadajnik zdalnego sterowania

Nadajnik zdalnego sterowania


Umożliwia obsługę:

Zasięg nadajnika wynosi ok.

20 metrów. Zasięg może zostać ograniczony przez czynniki zewnętrzne. Zadziałanie jest potwierdzane mignięciem świateł awaryjnych.

Z nadajnikiem należy obchodzić się ostrożnie, chronić go przed wilgocią i wysoką temperaturą oraz nie używać bez potrzeby.

Usterka

Jeśli uruchomienie centralnego zamka za pomocą nadajnika zdalnego sterowania nie jest możliwe, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

Ustawienia podstawowe

Niektóre ustawienia można zmienić, korzystając z wyświetlacza informacyjnego

Wymiana baterii nadajnika zdalnego sterowania

Baterię należy wymienić na nową od razu, jak tylko zacznie maleć zasięg nadajnika.


Zużytych akumulatorów nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi. Wymagane jest dostarczenie ich do odpowiedniego punktu zbiórki.

Kluczyk składany

Kluczyk składany


Rozłożyć kluczyk i otworzyć obudowę. Wymienić baterię, zwracając uwagę na ułożenie biegunów (użyć baterii typu CR 2032). Zamknąć obudowę i przeprowadzić synchronizację.

Kluczyk jednoczęściowy

Wymianę baterii zlecić warsztatowi.

Synchronizowanie nadajnika

Po wymianie baterii odblokować drzwi, przekręcając kluczyk w zamku drzwi kierowcy. Radiowy nadajnik zdalnego sterowania zostanie zsynchronizowany po włączeniu stacyjki.

Kluczyki

Przestroga Nie przymocowywać ciężkich lub dużych przedmiotów do kluczyka zapłonu. Kluczyki zapasowe Numer kluczyka jest podany na Karcie pojaz ...

Ustawienia zapisywane

Zawsze po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu automatycznie zapamiętywane są następujące ustawienia dla kluczyka: oświetlenie ...

Categorie