Opel ADAM: Miejsca mocowania fotelików dziecięcych

Opel ADAM –> Fotele, elementy bezpieczeństwa –> Foteliki dziecięce –> Miejsca mocowania fotelików dziecięcych

Zalecane jest stosowanie następujących fotelików dziecięcych marki Opel, które są dopasowane do pojazdu:

Korzystając z fotelików dziecięcych, należy przestrzegać poniższych instrukcji użytkowania i instalacji, jak również instrukcji producenta fotelika dziecięcego.

Konieczne jest także bezwarunkowe przestrzeganie obowiązujących w danym kraju przepisów. W niektórych krajach fotelik dziecięcy można zamocować wyłącznie w ściśle określonych miejscach.

Niebezpieczeństwo

Jeśli na fotelu pasażera z przodu używany jest fotelik dziecięcy zwrócony tyłem do kierunku jazdy, poduszka powietrzna zabezpieczająca ten fotel musi zostać wyłączona. Wymóg ten obowiązuje także w przypadku niektórych fotelików zwróconych przodem do kierunku jazdy, zgodnie z informacjami podanymi w tabeli

Dobór właściwego fotelika

Tylna kanapa to najdogodniejsze miejsce do zamocowania fotelika dziecięcego.

Dziecko w samochodzie powinno być jak najdłużej przewożone tyłem do kierunku jazdy. W razie wypadku powoduje to mniejsze ryzyko obrażeń kręgosłupa dziecka, który jest znacznie mniej wytrzymały niż u osoby dorosłej.

Odpowiednie są foteliki dziecięce, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów UN ECE.

Sprawdzić lokalnie obowiązujące przepisy w zakresie obowiązku korzystania z fotelików dziecięcych.

Sprawdzić czy mocowany fotelik dziecięcy jest zgodny z typem samochodu.

Sprawdzić czy miejsce zamocowania fotelika dziecięcego w samochodzie jest właściwe, zob. poniższe tabele.

Dziecko powinno wsiadać i wysiadać z samochodu wyłącznie po stronie chodnika lub pobocza.

Jeśli fotelik nie jest używany, należy umocować go pasem bezpieczeństwa lub wyjąć z samochodu.

Uwaga

Nie wolno mocować żadnych przedmiotów do fotelików ani nie pokrywać fotelików żadnymi dodatkowymi materiałami.

Fotelik dziecięcy poddany obciążeniom podczas wypadku drogowego musi zostać wymieniony na nowy.

Miejsca mocowania fotelików dziecięcych

Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych

Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych


1 : jeśli fotelik dziecięcy jest mocowany za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa, ustawić oparcie fotela w pozycji pionowej, aby zapewnić odpowiednie napięcie pasa po stronie zamka. Ustawić maksymalną wysokość siedziska fotela.

2 : wymontować tylny zagłówek, jeśli używane są foteliki dziecięce należące do tej grupy 36

* : przesunąć fotel przedni znajdujący się przed fotelikiem dziecięcym do przodu w jedno z najdalszych przednich położeń

** : przesunąć przedni fotel pasażera maksymalnie do tyłu. Ustawić maksymalną wysokość siedziska fotela i obniżyć zagłówek w najniższe położenie. Wyregulować nachylenie oparcia fotela do pozycji pionowej, tak aby pas bezpieczeństwa przebiegał od górnego punktu mocowania ku przodowi pojazdu

U : bez ograniczeń w połączeniu z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa

X : brak dopuszczalnych fotelików dziecięcych dla tej kategorii wagowej

Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX


Dozwolone warianty mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX


IL : dopuszczalne w przypadku określonych fotelików dziecięcych ISOFIX z kategorii "dla określonego pojazdu" (specific-vehicle), "ograniczone stosowanie" (restricted) lub "półuniwersalne" (semi-universal). Fotelik dziecięcy ISOFIX musi być zatwierdzony do stosowania w danym typie samochodu

IUF : dopuszczalne w przypadku uniwersalnych fotelików dziecięcych ISOFIX mocowanych przodem do kierunku jazdy, zatwierdzonych do stosowania w danej kategorii wagowej

X : brak zatwierdzonych fotelików dziecięcych ISOFIX dla tej kategorii wagowej

* : przesunąć fotel przedni znajdujący się przed fotelikiem dziecięcym do przodu w jedno z najdalszych przednich położeń

** : wymontować odpowiedni tylny zagłówek, jeśli używane są foteliki dziecięce o tym rozmiarze

Rozmiar i typ fotelika ISOFIX

A - ISO/F3 : fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla dużych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg

B - ISO/F2 : fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg

B1 - ISO/F2X : fotelik skierowany przodem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze z zakresu od 9 do 18 kg

C - ISO/R3 : fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, przeznaczony dla dużych dzieci o wadze do 18 kg

D - ISO/R2 : fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, przeznaczony dla mniejszych dzieci o wadze do 18 kg

E - ISO/R1 : fotelik skierowany tyłem do kierunku jazdy, przeznaczony dla młodszych dzieci o wadze do 13 kg

Foteliki dziecięce

...

Foteliki dziecięce ISOFIX

Fotelik dziecięcy ISOFIX dopuszczony do użycia w tym modelu samochodu należy zamocować do odpowiednich zaczepów ISOFIX w samochodzie. Miejsca mocowan ...

Categorie