Opel ADAM: Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Opel ADAM –> Wskaźniki i przyrządy –> Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są wyświetlane głównie na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, niekiedy wraz z ostrzeżeniem i sygnałem akustycznym.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu


Nacisnąć SET/CLR, MENU lub obrócić pokrętło regulacyjne w celu potwierdzenia komunikatu

Komunikaty pojazdu na wyświetlaczu typu Midlevel


Komunikaty są wyświetlane w postaci kodów liczbowych.

Komunikaty są wyświetlane w postaci kodów liczbowych.Komunikaty są wyświetlane w postaci kodów liczbowych.Komunikaty są wyświetlane w postaci kodów liczbowych.Komunikaty są wyświetlane w postaci kodów liczbowych.Komunikaty są wyświetlane w postaci kodów liczbowych.


Komunikaty pojazdu na wyświetlaczu typu Uplevel


Komunikaty są wyświetlane w postaci tekstu. Postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

W ten sposób wyświetlane są komunikaty dotyczące następujących zagadnień:

Komunikaty pojazdu na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym

Niektóre ważne komunikaty pojawiają się dodatkowo na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. Niektóre komunikaty są wyświetlane tylko przez kilka sekund.

Graficzny wyświetlacz informacyjny

W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w graficzny wyświetlacz informacyjny. Na graficznym wyświetlaczu informacyjnym po ...

Ostrzeżenia akustyczne

Rozlegają się podczas uruchamiania silnika lub w trakcie jazdy w następujących sytuacjach W tym samym czasie włączone może być tylko je ...

Categorie