Opel ADAM: Kolorowy wyświetlacz informacyjny

Opel ADAM –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Kolorowy wyświetlacz informacyjny

W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w kolorowy wyświetlacz informacyjny z ekranem dotykowym.

Na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym z ekranem dotykowym następujące elementy są pokazywane w kolorze:

Typ informacji i sposób ich wyświetlania zależy od wprowadzonych ustawień.

Wybieranie menu i ustawień

Wyboru menu i ustawień dokonuje się za pomocą dotykowego ekranu wyświetlacza.

Wybieranie menu i ustawień


Nacisnąć , aby włączyć
wyświetlacz.

Nacisnąć , aby wyświetlić stronę
główną.

Stuknąć palcem wymaganą ikonę wyświetlania menu.

Stuknąć odpowiednią ikonę w celu potwierdzenia wyboru.

Stuknąć , aby powrócić do menu
nadrzędnego.

Nacisnąć , aby wrócić do strony
głównej.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi systemu audio-nawigacyjnego.

Personalizacja ustawień

Wyświetlacz informacyjny kierowcy

Wyświetlacz informacyjny kierowcy znajduje się w zestawie wskaźników. Dostępny jest w wersji z wyświetlaczem typu Midlevel lub Uplevel. Wy ...

Graficzny wyświetlacz informacyjny

W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w graficzny wyświetlacz informacyjny. Na graficznym wyświetlaczu informacyjnym po ...

Categorie