Opel ADAM: Koło zapasowe

Opel ADAM –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Koło zapasowe

W przypadku montowania koła zapasowego innego od pozostałych kół, koło takie może być klasyfikowane jako dojazdowe koło zapasowe i objęte odpowiednimi ograniczeniami prędkości, nawet jeśli nie są one podane na żadnej naklejce. Aby sprawdzić ograniczenie prędkości dla koła, należy zwrócić się o pomoc do warsztatu.

Obręcz koła zapasowego jest wykonana ze stali.

Przestroga

Korzystanie z koła zapasowego, które jest mniejsze od pozostałych kół, lub wraz z kołami wyposażonymi w opony zimowe, niekorzystnie wpływa na właściwości jezdne samochodu.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

Koło zapasowe znajduje się w uchwycie pod podłogą pojazdu.

1. Otworzyć podłogę przestrzeni bagażowej   71.

Wyjąć schowek, jeśli znajduje się na wyposażeniu pojazdu   69.

2. Wyjąć klucz do kół ze skrzynki narzędziowej.

Koło zapasowe


3. Założyć klucz do kół na śrubę sześciokątną obok skrzynki narzędziowej i obrócić ją w lewo do momentu wyczucia oporu.

Koło zapasowe


4. Unieść nieco uchwyt koła zapasowego ręką i odłączyć zaczep.

5. Opuścić uchwyt koła zapasowego.

Koło zapasowe


6. Unieść nieco uchwyt koła zapasowego ręką i odczepić linkę zabezpieczającą.

Koło zapasowe


7. Całkowicie opuścić uchwyt i wyjąć koło zapasowe.

8. Zmienić koło

Koło z uszkodzoną oponą musi zostać zamocowane w przestrzeni bagażowej, patrz poniżej.

9. Unieść pusty uchwyt koła zapasowego i zaczepić linkę zabezpieczającą.

10. Podnieść uchwyt koła zapasowego nieco wyżej i założyć na zaczep. Strona otwarta zaczepu powinna być ustawiona w kierunku jazdy.

11. Zamknąć pusty uchwyt koła zapasowego, obracając śrubę sześciokątną w prawo za pomocą klucza do kół.

12. Umieścić klucz do kół i podnośnik w skrzynce narzędziowej w podłodze samochodu.

13. Zamknąć podłogę przestrzeni bagażowej.

Umieszczanie koła z uszkodzoną oponą w przestrzeni bagażowej

Uchwyt koła zapasowego nie jest przeznaczony do przechowywania kół o rozmiarze innym niż koło zapasowe.

Uszkodzone koło o średnicy większej niż koło zapasowe musi zostać umieszczone w przestrzeni bagażowej i zamocowane przy użyciu pasa. Narzędzia samochodowe

Koła z oponami o rozmiarze do 195/55 R 16

1. Zdjąć osłonę przestrzeni bagażowej i podnieść podłogę przestrzeni bagażowej. Umieścić oba elementy za podniesionymi oparciami foteli tylnych.

Koła z oponami o rozmiarze do 195/55 R 16


2. Odkręcić nakrętkę motylkową i wyjąć skrzynkę narzędziową.

3. Umieścić koło z uszkodzoną oponą pionowo na miejscu skrzynki narzędziowej, stroną zewnętrzną skierowaną do przodu.

Koła z oponami o rozmiarze do 195/55 R 16


4. Wyjąć pas 1 ze skrzynki narzędziowej i przełożyć jego koniec z pętlą przez prawy zaczep stabilizacyjny.

5. Przełożyć koniec pasa z hakiem przez pętlę i pociągnąć aż do silnego zamocowania pasa do zaczepu stabilizacyjnego.

Koła z oponami o rozmiarze do 195/55 R 16


6. Przełożyć pas przez ramiona koła, jak pokazano na rysunku.

7. Zamocować hak do lewego zaczepu stabilizacyjnego.

8. Naprężyć i zabezpieczyć pas za pomocą sprzączki.

Koła z oponami o rozmiarze do 195/55 R 16


9. Umieścić skrzynkę narzędziową wewnątrz koła i zamocować ją pasem 2 przełożonym przez dwa ramiona koła.

Koła z oponami o rozmiarze większym niż 195/55 R 16

1. Złożyć oparcia foteli tylnych

Koła z oponami o rozmiarze większym niż 195/55 R 16


2. Wyjąć pas 1 ze skrzynki narzędziowej.

3. Umieścić koło z uszkodzoną oponą w przestrzeni bagażowej stroną zewnętrzną skierowaną do dołu.

Koła z oponami o rozmiarze większym niż 195/55 R 16


4. Wziąć pas 1 i przełożyć jego koniec z pętlą przez prawy zaczep stabilizacyjny.

5. Przełożyć koniec pasa z hakiem przez pętlę i pociągnąć aż do silnego zamocowania pasa do zaczepu stabilizacyjnego.

Koła z oponami o rozmiarze większym niż 195/55 R 16


6. Przełożyć pas przez ramiona koła, jak pokazano na rysunku.

7. Zamocować hak do lewego zaczepu stabilizacyjnego.

8. Naprężyć i zabezpieczyć pas za pomocą sprzączki.

Ostrzeżenie

Przechowywanie nieodpowiednio zabezpieczonego podnośnika, koła samochodowego lub innego wyposażenia w przestrzeni bagażowej może być przyczyną obrażeń ciała. W trakcie gwałtownego hamowania lub kolizji niezabezpieczone przedmioty mogą uderzyć pasażera.

Podnośnik i narzędzia zawsze przechowywać w odpowiednich schowkach i zabezpieczać je przed przemieszczaniem.

Koło z uszkodzoną oponą umieszczone w przestrzeni bagażowej należy zawsze zamocować przy użyciu pasa.

Dojazdowe koło zapasowe

Przestroga

Założenie dojazdowego koła zapasowego może zmienić właściwości jezdne samochodu.

Po naprawieniu opony należy niezwłocznie zamontować koło standardowe.

Założyć można tylko jedno dojazdowe koło zapasowe. Nie przekraczać prędkości 80 km/h.

Przed dojechaniem do zakrętu należy zwolnić. Dojazdowe koło zapasowe należy jak najszybciej zastąpić kołem standardowym.

Jeżeli podczas holowania innego pojazdu w pojeździe holującym dojdzie do przebicia jednej z tylnych opon, to tymczasowe koło dojazdowe należy założyć z przodu, natomiast z tyłu trzeba zamontować koło z oponą pełnowymiarową.

Łańcuchy na koła

Koło zapasowe z oponą kierunkową

Jeśli to możliwe, opony o bieżniku kierunkowym należy zakładać w taki sposób, aby kierunek ich toczenia był zgodny z kierunkiem wskazywanym przez symbol. (np. strzałkę), znajdujący się na boku opony.

W przypadku opon założonych niezgodnie ze wskazanym kierunkiem toczenia należy zastosować się do następujących wytycznych:

Zmiana koła

Przed przystąpieniem do zmiany koła należy poczynić następujące przygotowania i zapoznać się z poniższymi wskazówkami: Za ...

Uruchamianie silnika przy użyciu przewodów rozruchowych

Nie uruchamiać silnika przy użyciu urządzeń do szybkiego ładowania akumulatora. W razie rozładowania akumulatora pojazdu silnik można uruch ...

Categorie