Opel ADAM: Informacje dla klienta

Opel ADAM –> Informacje dla klienta

Dane techniczne silnika

2) Wymagania dla danego kraju wyszczególnione na naklejce umieszczonej na klapce wlewu paliwa mogą mieć pierwszeństwo przed wymaganiami podanymi dla ko ...

Informacje dotyczące klienta

...

Categorie