Opel ADAM: Graficzny wyświetlacz informacyjny

Opel ADAM –> Wskaźniki i przyrządy –> Wyświetlacze informacyjne –> Graficzny wyświetlacz informacyjny

W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w graficzny wyświetlacz informacyjny.

Graficzny wyświetlacz informacyjny


Na graficznym wyświetlaczu informacyjnym pokazywane są następujące elementy:

Wybieranie menu i ustawień

Korzystając z wyświetlacza, uzyskać można dostęp do menu i ustawień.


Nacisnąć CONFIG: Zostaje wyświetlona strona menu Ustawienia.

Obrócić pokrętło MENU-TUNE, aby wybrać ustawienie lub wartość.

Nacisnąć pokrętło MENU-TUNE, aby potwierdzić ustawienie lub wartość.

Nacisnąć BACK, aby wyjść z menu lub ustawienia bez dokonywania zmiany lub usunąć ostatni znak w ciągu znaków. Nacisnąć BACK i przytrzymać przez kilka sekund, aby usunąć cały wpis.

Aby wyjść z menu Ustawienia, nacisnąć BACK kilka razy lub nacisnąć CONFIG po potwierdzeniu zmian.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny

W zależności od konfiguracji pojazd może być wyposażony w kolorowy wyświetlacz informacyjny z ekranem dotykowym. Na kolorowym wyświetlaczu i ...

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu

Komunikaty są wyświetlane głównie na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy, niekiedy wraz z ostrzeżeniem i sygnałem akustycznym. Nacisn& ...

Categorie