Opel ADAM: Gazy spalinowe

Opel ADAM –> Prowadzenie i użytkowanie –> Gazy spalinowe

Niebezpieczeństwo

Gazy spalinowe zawierają trujący tlenek węgla, który jest bezbarwny i bezwonny. Jego wdychanie stanowi zagrożenie dla życia.

Jeśli spaliny przedostaną się do wnętrza samochodu, należy opuścić szyby w drzwiach.

Przyczynę usterki należy usunąć w serwisie.

Unikać jazdy z otwartą klapą tylną, gdyż grozi to dostaniem się spalin do wnętrza samochodu.

Katalizator

Katalizator usuwa ze spalin pewną ilość substancji niebezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Przestroga

Rodzaje paliwa nie wymienione na stronie   174 mogą uszkodzić katalizator lub części elektroniczne.

Resztki niespalonej benzyny mogą ulec przegrzaniu i uszkodzić katalizator. Z tego względu należy unikać nadmiernego użycia rozrusznika, jazdy do kompletnego opróżnienia zbiornika paliwa oraz uruchamiania silnika poprzez pchanie lub holowanie.

W przypadku problemów z zapłonem, nierównomiernej pracy silnika, spadku mocy silnika lub innych nietypowych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z warsztatem. W razie potrzeby można kontynuować jazdę, ale jedynie przez krótki czas i pod warunkiem utrzymywania niskiej prędkości obrotowej silnika.

Parkowanie

Ostrzeżenie Nie wolno parkować samochodem na podłożu łatwopalnym. Wysoka temperatura układu wydechowego może spowodować zapale ...

Manualna skrzynia biegów

W celu wybrania biegu wstecznego wcisnąć pedał sprzęgła, a następnie nacisnąć przycisk zwalniający znajdujący się na d ...

Categorie