Opel ADAM: Dmuchawa

Dmuchawa


Obejmuje elementy sterujące:

: chłodzenie


: recyrkulacja powietrza


: ogrzewanie tylnej szyby


Podgrzewane fotele


Podgrzewane koło kierownicy


Podgrzewane koło kierownicy


Czerwony : cieplej

Niebieski : chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Prędkość dmuchawy

Zmiana ustawienia przełącznika prędkości dmuchawy umożliwia regulację siły nawiewu.

Rozdział powietrza

: na górną część kabiny


: na górną i dolną część kabiny


: na dolną część kabiny i szybę
przednią

: na szybę przednią, szyby drzwi
przednich i dolną część kabiny

: na szybę przednią i szyby w
drzwiach przednich (dodatkowo w tle uruchamiana jest klimatyzacja, aby zapobiec zaparowaniu szyb)

Dostępne są także ustawienia pośrednie.

Chłodzenie


Chłodzenie


Nacisnąć przycisk , aby włączyć
chłodzenie. Dioda LED w przycisku świeci, sygnalizując włączenie.

Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć ponownie , aby wyłączyć
chłodzenie.

Układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w przypadku wzrostu temperatury na zewnątrz nieznacznie powyżej poziomu zamarzania. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Włączone chłodzenie może uniemożliwić uruchomienie funkcji Autostop.

System stop-start

Recyrkulacja powietrza


Recyrkulacja powietrza


Nacisnąć , aby włączyć tryb
recyrkulacji powietrza. Dioda LED w przycisku świeci, sygnalizując włączenie.

Nacisnąć ponownie , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji.

Ostrzeżenie

W trybie recyrkulacji wymiana powietrza jest ograniczona. W przypadku braku chłodzenia zwiększa się wilgotność powietrza, co może powodować parowanie szyb od wewnątrz. Ze względu na stopniowo pogarszającą się jakość powietrza osoby przebywające we wnętrzu samochodu mogą odczuwać senność.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krótko włączyć wycieraczki szyby przedniej w celu usunięcia pary .


Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Uwaga

Jeśli podczas pracy silnika zostanie wybrany tryb rozdziału powietrza ,
włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe do momentu wybrania innego trybu rozdziału powietrza.

Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wybrany tryb rozdziału powietrza ,
silnik zostanie ponownie uruchomiony w sposób automatyczny.

Układ ogrzewania i wentylacji

Obejmuje elementy sterujące: regulacja temperatury prędkość dmuchawy rozdział powietrza Ogrzewanie szyby tylnej    33. Podgrz ...

Klimatyzacja sterowana elektronicznie

Obejmuje elementy sterujące: prędkość dmuchawy regulacja temperatury rozdział powietrza : chłodzenie : tryb pracy automatycznej : rec ...

Categorie