Opel ADAM: Ciśnienie w oponach

Opel ADAM –> Pielęgnacja samochodu –> Koła i opony –> Ciśnienie w oponach

Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać przynajmniej co 14 dni oraz zawsze przed wyruszeniem w dłuższą podróż.

Opony muszą być zimne. Nie należy zapomnieć o sprawdzeniu ciśnienia w kole zapasowym.

Dotyczy to także wersji samochodu z układem monitorowania ciśnienia w oponach.

Odkręcić kapturek zaworu.

Ciśnienie w oponach


Ciśnienie w oponach

Na naklejce z informacjami o ciśnieniu w oponach umieszczonej na ramie prawych drzwi podany jest typ oryginalnych opon i zalecane ciśnienie w oponach.

Wartości ciśnienia dotyczą opon nierozgrzanych. Są one takie same dla opon letnich i zimowych.

Ciśnienie powietrza zapewniające ekonomiczne spalanie pozwala maksymalnie obniżyć zużycie paliwa.

Niewłaściwe ciśnienie w ogumieniu wpływa negatywnie na bezpieczeństwo, zachowanie się samochodu na drodze, komfort jazdy oraz zużycie paliwa i opon.

Tabele z zalecanym ciśnieniem powietrza zawierają wszystkie możliwe typy opon

Ustalić rodzaj opony.

Informacje o oponach zatwierdzonych do stosowania w tym samochodzie zamieszczono w dołączonym do niego Świadectwie zgodności WE lub w innych krajowych dokumentach rejestracyjnych.

Kierowca jest odpowiedzialny za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia powietrza w oponach.

Ostrzeżenie

Przed regulacją ciśnienia w oponie należy wyłączyć zapłon. Po skorygowaniu ciśnienia w oponach włączyć zapłon i wybrać odpowiednie ustawienie na stronie Obciążenie opon na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy (DIC)

Zależność od temperatury

Ciśnienie powietrza w oponie zależy od jej temperatury. Podczas jazdy temperatura opon i ciśnienie w oponach zwiększają się. Wartości ciśnienia podane na naklejce z informacjami o oponach lub w tabeli wartości ciśnienia w oponach dotyczą opon w stanie zimnym, czyli o temperaturze 20 C.

Wzrost temperatury o 10 C powoduje wzrost ciśnienia o blisko 10 kPa. Należy uwzględnić ten fakt podczas sprawdzania rozgrzanych opon.

Wartości ciśnienia opon pokazywane na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy są ciśnieniami rzeczywistymi. Gdy opona ostygnie, wyświetlana wartość zmniejszy się, co nie sygnalizuje ulatniania się powietrza.

Oznaczenia opon

np. 195/55 R 16 95 H 195 : szerokość opony w mm 55 : wskaźnik profilu (stosunek wysokości przekroju do szerokości opony w %) R : konstrukcja opony: ra ...

Układ monitorowania ciśnienia w oponach

Układ monitorowania ciśnienia w oponach raz na minutę kontroluje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach po przekroczeniu określonej prę ...

Categorie