Opel ADAM: Centralny zamek

Opel ADAM –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Kluczyki, zamki –> Centralny zamek

Służy do odblokowywania i zablokowywania zamków drzwi, przestrzeni bagażowej oraz klapki wlewu paliwa.

Pociągnięcie za wewnętrzną klamkę drzwi powoduje odblokowanie danych drzwi. Kolejne pociągnięcie powoduje ich otwarcie.

Uwaga

W razie wypadku, który spowodował wystrzelenie poduszek powietrznych lub uaktywnienie napinaczy pasów, zamki pojazdu są automatycznie odblokowywane.

Uwaga

Jeśli po odblokowaniu zamków za pomocą nadajnika zdalnego sterowania nie zostaną otwarte żadne drzwi, po trzech minutach zostaną one zablokowane automatycznie.

Odblokowanie zamków

Odblokowanie zamków


Nacisnąć przycisk .


Można wybrać jedno z dwóch ustawień na wyświetlaczu informacyjnym:

Blokowanie zamków

Zamknąć drzwi, przestrzeń bagażową i klapkę wlewu paliwa.

Blokowanie zamków


Nacisnąć przycisk .


Jeśli drzwi kierowcy nie zostaną prawidłowo zamknięte, centralny zamek nie zadziała.

Przyciski centralnego zamka

Służą do blokowania i odblokowywania zamków drzwi, klapy bagażnika oraz klapki wlewu paliwa z wnętrza kabiny.

Przyciski centralnego zamka


W celu zablokowania nacisnąć .


W celu odblokowania nacisnąć.


Opóźnienie blokady drzwi

Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki. Przy otwartych co najmniej jednych drzwiach nacisnąć   -
rozlegną się trzy sygnały dźwiękowe.

Po zamknięciu ostatnich drzwi i upływie pięciu sekund następuje automatyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi potwierdzone odpowiednią sygnalizacją. Po dziesięciu minutach następuje automatyczne zablokowanie zamków wszystkich drzwi, nawet jeśli jedne z nich pozostają otwarte. Funkcję tę można włączyć lub wyłączyć za pomocą wyświetlacza informacyjnego. Personalizacja ustawień   110.


Usterka w układzie zdalnego sterowania

Odblokowanie zamków

Odblokowanie zamków


Ręcznie odblokować drzwi kierowcy, przekręcając kluczyk w zamku. Aby odblokować zamki drzwi pasażera, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa, włączyć zapłon i nacisnąć przycisk centralnego zamka.


Po włączeniu zapłonu następuje wyłączenie zabezpieczenia przed kradzieżą.

Blokowanie zamków

Ręcznie zablokować drzwi kierowcy, przekręcając kluczyk w zamku.

Usterka centralnego zamka

Odblokowanie zamków

Ręcznie odblokować drzwi kierowcy, przekręcając kluczyk w zamku. Drzwi pasażera można otworzyć poprzez dwukrotne pociągnięcie wewnętrznej klamki. Klapa bagażnika i klapka wlewu paliwa pozostają zablokowane.

Blokowanie zamków

Nacisnąć wewnętrzny przycisk blokady w drzwiach pasażera.

Następnie zamknąć drzwi kierowcy i zablokować je od zewnątrz, korzystając z kluczyka. Klapki wlewu paliwa i klapy tylnej nie można zablokować.

Ustawienia zapisywane

Zawsze po wyjęciu kluczyka z wyłącznika zapłonu automatycznie zapamiętywane są następujące ustawienia dla kluczyka: oświetlenie ...

Automatyczne blokowanie zamków

Tę funkcję bezpieczeństwa można skonfigurować w taki sposób, aby zamki drzwi, klapy bagażnika i klapki wlewu paliwa blokowały się ...

Categorie