Opel ADAM: Autoalarm

Autoalarm jest połączony funkcjonalnie z układem zabezpieczającym przed kradzieżą.

Monitoruje:

Włączanie

Dioda sygnalizująca stan autoalarmu

Dioda sygnalizująca stan autoalarmu


Dioda sygnalizacyjna jest zintegrowana w czujniku znajdującym się w górnej części deski rozdzielczej.

Sygnalizacja stanu w ciągu pierwszych 30 sekund od uaktywnienia autoalarmu:

dioda świeci : test, opóźnienie włączenia

dioda szybko miga : nieprawidłowo zamknięte drzwi, klapa tylna lub pokrywa komory silnika albo usterka układu

Sygnalizacja stanu po pełnym uaktywnieniu autoalarmu:

dioda miga powoli : układ jest aktywny

W przypadku awarii skorzystać z pomocy warsztatu.

Wyłączanie

Odblokowanie pojazdu przez naciśnięcie    powoduje
dezaktywację autoalarmu.

Odblokowanie drzwi kierowcy za pomocą kluczyka lub przycisku centralnego zamka w kabinie pasażerskiej nie powoduje dezaktywacji autoalarmu.

Sygnalizacja alarmu

W przypadku wyzwolenia alarmu jednocześnie włącza się sygnał alarmowy i migają światła awaryjne.

Liczba sygnałów alarmowych i czas ich generowania są określone przepisami prawa.

Sygnał alarmu można wyłączyć, naciskając dowolny przycisk nadajnika zdalnego sterowania lub włączając zapłon.

Alarm można wyłączyć tylko naciskając c na nadajniku zdalnego sterowania lub włączając zapłon.

Uaktywniony alarm, który nie został wyłączony przez kierowcę, będzie sygnalizowany przez światła awaryjne. Migną one szybko trzy razy przy odblokowaniu zamków za pomocą nadajnika zdalnego sterowania.

Zabezpieczenie przed kradzieżą

Ostrzeżenie Nie uaktywniać blokady, gdy w samochodzie znajdują się pasażerowie! Otwarcie drzwi od wewnątrz nie będzie możliwe. Uaktywni ...

Immobilizer

Układ immobilizera jest zintegrowany z wyłącznikiem zapłonu i sprawdza, czy do uruchomienia silnika jest używany odpowiedni kluczyk. Elektroniczna bl ...

Categorie