Citroën C1: Zmiana trybu

Zmiana trybu


Gdy klucz elektroniczny znajduje
się wewnątrz samochodu, każde naciśnięcie przycisku " START/ STOP ", bez naciskania na pedały, umożliwia zmianę trybu:

W przypadku dłuższego używania akcesoriów samochód przełączy się automatycznie w tryb "OFF" po około 20 minutach.

Zachowaj czujność, aby nie rozładować akumulatora.

Rozruch - wyłączanie silnika za pomocą systemu "Zdalny dostęp i rozruch"

...

Rozruch za pomocą klucza elektronicznego

Przy pierwszym naciśnięciu przycisku " START/STOP " ta kontrolka miga powoli w zestawie wskaźników. W przypadku samochodów z manualn& ...

Categorie